Брой 13 (1525), 18-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в Януарската пленарна сесия на ЕИСК

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в Януарската  сесия на  Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) , както и в дебат относно представянето на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. В тази първа сесия на ЕИСК в рамките на Българското европредседателство участва и Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика на България.

По време на сесията се състоя и дебат относно пакта климат-финанси с участието на Мигуел Ариас Канете, член на Европейската комисия, отговарящ за климата и енергетиката, Пиер Ларутуру, агроинженер и икономист,  Жан Жузел, климатолог, член на Икономическия, социален и екологичен съвет (ИСЕС) на Франция. Те са съавтори на книгата „Pour éviter le chaos climatique et financier“ („За избягване на климатичния и финансов хаос").

Беше разгледано и Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Годишна работна програма на Съюза в областта на европейската стандартизация за 2018 г.

Наред с тях бяха приети и становищата за Насърчаване на развитието на малките и средните предприятия (МСП) в Европа, със специален фокус върху хоризонталното законодателство за МСП и  Възприемане на единен подход на индустриалната политика на ЕС – подобряване на бизнес средата и насърчаване на конкурентоспособността на европейската промишленост (проучвателно становище по искане на Българското председателство).

Участниците в сесията обсъдиха и приеха Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

Бяха обсъдени и Възпиращи мерки срещу данъчните измами и избягването на данъци и Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на  икономическата политика на еврозоната - 2018 г.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР: Да спрем зеления рекет!
Нека да поставим спазването на закона над всичко - така, както е в ЕС, който имаме честта да председателстваме в момента Още
БТПП участва в Януарската пленарна сесия на ЕИСК
Представяне на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС Още
Прилагане на директивата на ЕС за платежните услуги
БТПП прави проучване на интереса на фирмите към използване на нови, алтернативни способи и канали за трансакции Още
Покана за семинар „Растеж и развитие на семейния бизнес през поколенията“
31 януари в БТПП; без такса участие Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кюстендилска търговско-промишлена палата приключи трансграничен екологичен проект
По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Над 18 000 души ще започнат работа по програми от Националния план за действие по заетостта през 2018г.
При наемане на продължително безработни - пълно финансиране на разходите за техните заплати и осигуровки Още
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ
Нови 12 млн. евро се отпускат за развитие на трансграничния регион между България и Сърбия
По-голяма част от проектите са инвестиционни, допринасящи за развитието на устойчивия туризъм в пограничния регион Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство