Брой 13 (1525), 18-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за семинар „Растеж и развитие на семейния бизнес през поколенията“


Българската търговско-промишлена палата отправя покана за участие в семинар, организиран от консултантската компания Бизнес Интелект ЕООД, на тема „Растеж и развитие на семейния бизнес през поколенията“. Събитието ще се проведе на 31 януари т.г. в сградата на БТПП, зала Б, от 09:15 ч.

По време на семинара, участниците ще се запознаят с подходите за планиране на приемственост и изграждане на лидерски качества на следващото поколение, както и с възможностите за намиране и поддържане на баланс в отношенията между поколенията и между наследниците в дадено предприятие. Тези теми стават все по-актуални, имайки предвид, че в България първото поколение предприемачи вече излиза от трудовия пазар, а традицията и методите на развитие на семеен бизнес са прекъснати преди десетилетия. В тази насока ще бъдат представени и интересни бизнес казуси, чрез които ще бъде споделен опит и ще се даде практическа насоченост на събитието.  

Лектори на семинара:

Лидия Шулева - финансов и бизнес консултант с повече от 25-годишен опит. Чрез  консултантската компания Бизнес Интелект ЕООД, създадена през 1991 г., е работила по много проекти, свързани с преструктуриране и оздравяване на предприятия, а от 2001 до 2009 г. заема длъжностите заместник-министър председател, министър на труда и социалната политика, министър на икономиката, депутат в Европейския и в Българския парламент.

Величка Христова - директор в Bank Gutmann AG,  отговаря за частни клиенти от Югоизточна Европа. Част е от екипа на световно известния консултант по фамилен бизнес Дейвид Борк и работи изключително много с първо поколение семейни компании и предприемачи. Завършила е акредитациите ТЕР и притежава сертификат от института FFI САЩ за финансови консултации на семейни компании.

Участието е безплатно, работният език е български. За повече информация, проявяващите интерес към участие могат да се свържат с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на тел. 02/ 8117 497 или по ел. поща на intorg@bcci.bg.  

Приложение: Регистрационна форма и програма на семинара.  

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР: Да спрем зеления рекет!
Нека да поставим спазването на закона над всичко - така, както е в ЕС, който имаме честта да председателстваме в момента Още
БТПП участва в Януарската пленарна сесия на ЕИСК
Представяне на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС Още
Прилагане на директивата на ЕС за платежните услуги
БТПП прави проучване на интереса на фирмите към използване на нови, алтернативни способи и канали за трансакции Още
Покана за семинар „Растеж и развитие на семейния бизнес през поколенията“
31 януари в БТПП; без такса участие Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кюстендилска търговско-промишлена палата приключи трансграничен екологичен проект
По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Над 18 000 души ще започнат работа по програми от Националния план за действие по заетостта през 2018г.
При наемане на продължително безработни - пълно финансиране на разходите за техните заплати и осигуровки Още
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ
Нови 12 млн. евро се отпускат за развитие на трансграничния регион между България и Сърбия
По-голяма част от проектите са инвестиционни, допринасящи за развитието на устойчивия туризъм в пограничния регион Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство