Брой 13 (1525), 18-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Кюстендилска търговско-промишлена палата приключи трансграничен екологичен проект


На 17 януари  приключва изпълнението на проект за трансгранично сътрудничество CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НАС» по ДБФП № РД-02-29-223/17.10.2016, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Проектът бе с продължителност 15 месеца и се изпълняваше в партньорство  от Кюстендилска търговско-промишлена палата и Фондация Евро център, Старо Нагоричане, Македония.

Проектът е с екологична насоченост и имаше за цел да достигне до учители в начални училища и гимназии и младежи от 11 до 18-годишна възраст, ученици в общините Кюстендил, България и Пробишип и Старо Нагоричане, Македония като повиши знанията им в областта на опазване на околната среда , да ги запознае с реални проблеми на замърсяването на околната среда, да ги подготви да се изправят пред тях и да им даде възможност да се запознаят по-добре с икономическите ползи от рециклирането на отпадъците и как отпадъците могат да се превърнат в бизнес.

В рамките на проекта бяха реализирани следните основни дейности:

1.     Разработване на Наръчници за обучение на обучители на следните теми:

·         Да спасим планетата, насочен към последващо обучение на ученици от 11 до 14 години

·         Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес,  насочен към последващо обучение на ученици от 15 до 18 години.

·         Наръчниците бяха преведени на македонски и български език и отпечатани за целите последващите дейности по проекта.

2.  Подготовка и реализиране на обучения за обучители, като в рамките на проекта КТПП организира и проведе двудневно обучение на обучители на тема Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес

3. Реализиране пилотни класове от двете страни на границата, имащи за цел да покажат нивото на екологична култура на учениците по разглежданите теми. За целта бе проведено количествено изследване след учащи от целевите общини по проекта и   резултатите от изследването са изведени в Доклад.

4. Организиране и провеждане на Форум на тема Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес.

Основният резултат от реализацията на проекта се изразява във повишената информираност сред младите хора по посочените теми, споделянето на посланията с други млади хора с цел променяне на света към по-добро бъдеще, използвайки икономическите предимства на рециклирането на отпадъците и възможностите за превръщането им в бизнес.

В резултат от реализацията на проекта бе изведен единодушно извода, че с оглед на задълбочаващите се проблеми със замърсяване на околната среда не само на местно и регионално ниво, но и в глобален план, подобен род проекти, водещи до повишаване на екологичната култура на подрастващите, които са бъдещето ни дават резултат и е необходимо да продължат и за в бъдеще.

Повече за проекта можете да прочете на интернет страница http://www.save-us.eu/index.php/bg/

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР: Да спрем зеления рекет!
Нека да поставим спазването на закона над всичко - така, както е в ЕС, който имаме честта да председателстваме в момента Още
БТПП участва в Януарската пленарна сесия на ЕИСК
Представяне на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС Още
Прилагане на директивата на ЕС за платежните услуги
БТПП прави проучване на интереса на фирмите към използване на нови, алтернативни способи и канали за трансакции Още
Покана за семинар „Растеж и развитие на семейния бизнес през поколенията“
31 януари в БТПП; без такса участие Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кюстендилска търговско-промишлена палата приключи трансграничен екологичен проект
По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Над 18 000 души ще започнат работа по програми от Националния план за действие по заетостта през 2018г.
При наемане на продължително безработни - пълно финансиране на разходите за техните заплати и осигуровки Още
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ
Нови 12 млн. евро се отпускат за развитие на трансграничния регион между България и Сърбия
По-голяма част от проектите са инвестиционни, допринасящи за развитието на устойчивия туризъм в пограничния регион Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство