Брой 35 (1047), 19-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БАН и БТПП дискутираха възможностите за партньорство между науката и бизнеса

Възможностите за обединяване на усилията и по-тясната връзка и взаимодействие между науката и бизнеса обсъдиха на работна среща координаторите на регионалните академични центрове (РАЦ) на Българската академия на науките и представители на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). 

Срещата се проведе в сградата на БТПП, с участието на акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН, проф. Костадин Костадинов, заместник-министър на образованието и науката, Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, акад. Никола Съботинов, председател на БАН 2008 – 2012 г. и съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП и чл.-кор. Димитър Димитров, ръководител на отдел „Регионална академична мрежа“ на БАН.

По време на срещата бяха дискутирани възможностите за ползотворно сътрудничество между представителите на РАЦ на БАН и БТПП в рамките на платформа „Иновационна борса“ и Център за трансфер на технологии при СИРТ. Съпредседателят на СИРТ и член на УС на БТПП Йосиф Аврамов презентира конкретните инициативи.

По време на дискусията бяха обсъдени бъдещи съвместни дейности и конкретни предложения, насочени към засилване на връзката между регионалния научен потенциал и местния бизнес, като се предвижда да се проведат срещи по регионите за очертаване на конкретни приоритети. Обсъдени бяха темите за законодателните пречки, финансирането на научната дейност и иновациите.

Сред коментираните въпроси беше и провеждането на регионални конкурси в рамките на Ученическия институт на БАН и как местният бизнес да се включи, за да насърчи учениците. Целта на Ученическия институт, който стартира през 2014 г., е да даде възможност за изява и развитие на ученици, които имат желание да се занимават с изследователска дейност в някоя научна област и/или нейните приложения и работят върху изследователски проблем.

НОВИНИ ОТ БТПП
БАН и БТПП дискутираха възможностите за партньорство между науката и бизнеса
Конкретни предложения, насочени към засилване на връзката между регионалния научен потенциал и местния бизнес Още
Важно за фирмите с консумация на електроенергия над 1 Гвтч годишно, които могат да получат облекчения от таксата „задължение към обществото”
Очаква се фирмите, отговарящи на условията, да изчислят коефициенти за електроенергийна интензивност Още
Цветя и преклонение пред делото на Апостола и на неговия сподвижник Иван Грозев
Председателят на Палатата присъства на възпоменателната церемония в Карлово Още
Временно управляващият Посолството на Република Йемен посети БТПП
Обсъждане на секторите от взаимен интерес за сътрудничество Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменения в Наредба № 16 за земеделските продукти и храни със защитени географски означения
Предлага се намаляване на административната тежест при процедурите по регистрация на продукти и храни със защитени наименования Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Обява за предстоящ търг и конкурс в Индия
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция, 22-25 март 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Съобщения за международни събития