Брой 35 (1047), 19-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Важно за фирмите с консумация на електроенергия над 1 Гвтч годишно, които могат да получат облекчения от таксата „задължение към обществото”


Във връзка с приемането на Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, и в съответствие с Насоките на ЕК относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетиката, БТПП информира своите членове, че към Министерство на енергетиката е създадена Работна група, която разработва Наредбата. Държавните институции ще се нуждаят от възможно най-изчерпателен списък  на фирмите, които отговарят на условията за електроенергийна интензивност.

Електросистемният оператор (ЕСО) е подал списъци на фирмите с консумация на електроенергия над 1 Гвтч годишно, които могат да получат облекчения от таксата „задължение към обществото”.

Списъците и условията за изчисляване на електроенергийна интензивност може да видите  ТУК

Всички фирми, които считат, че отговарят на условията, изброени по-горе, моля да изпратят информация на следния електронен адрес: ikontr@bcci.bg , като посочат и лице за обратна връзка с оглед събиране на информацията и изчисляване на данните.

Лице за контакт от БТПП: Александър Димитров, отдел Икономически анализи, тел.: 02 8117 410, e-mail ikontr@bcci.bg

Допълнителни разяснения: Очаква се фирмите, които отговарят на описаните отрасли и които са в списъците на енергоконсуматори над 1 Гвтч годишно (подадени от електроразпределителните дружества), и които отговарят и на другите условия, да изчислят своите коефициенти за електроенергийна интензивност и да ги изпратят в БТПП. Сроковете са изключително къси – следващото заседание на Работната група е на 24 февруари.

НОВИНИ ОТ БТПП
БАН и БТПП дискутираха възможностите за партньорство между науката и бизнеса
Конкретни предложения, насочени към засилване на връзката между регионалния научен потенциал и местния бизнес Още
Важно за фирмите с консумация на електроенергия над 1 Гвтч годишно, които могат да получат облекчения от таксата „задължение към обществото”
Очаква се фирмите, отговарящи на условията, да изчислят коефициенти за електроенергийна интензивност Още
Цветя и преклонение пред делото на Апостола и на неговия сподвижник Иван Грозев
Председателят на Палатата присъства на възпоменателната церемония в Карлово Още
Временно управляващият Посолството на Република Йемен посети БТПП
Обсъждане на секторите от взаимен интерес за сътрудничество Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменения в Наредба № 16 за земеделските продукти и храни със защитени географски означения
Предлага се намаляване на административната тежест при процедурите по регистрация на продукти и храни със защитени наименования Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Обява за предстоящ търг и конкурс в Индия
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция, 22-25 март 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Съобщения за международни събития