Брой 35 (1547), 19-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стартира проект „КРОС- БИ - Комплексно Рамково Обучение, Самонаемане - Бизнес Инициатива”


БТПП стартира проект „КРОС-БИ - Комплексно Рамково Обучение, Самонаемане - Бизнес Инициатива” по Националния план за действие по заетостта /НПДЗ/ за 2018 г. за обучение на безработни лица по професии, части от професии и ключови компетентности.

Целта на проекта е насърчаване на заетостта и реинтеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвими групи, чрез мерки за активизиране, придобиване на квалификация и повишаване на компетенциите, с оглед постигане на съответствие между професионалната подготовка на работната сила и нуждите на работодателите от работници със съответни умения и квалификация.

По проекта ще се обучават по професии и части от професии 1292 продължително безработни лица, безработни младежи до 29 г., безработни лица без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, безработни над 50-годишна възраст и неактивни в т.ч. обезкуражени лица лица, желаещи да работят, като 1187 от тях ще придобият и ключови компетентности.

Проектът има балансиран национален обхват и при изпълнението му в обученията ще се включат безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ на територията на цялата страна, като обучителните центрове ще са  в следните градове:  Стара Загора, Пазарджик, Враца, Търговище, Бургас, Благоевград, Габрово, Варна, Айтос, Несебър, Добрич, Монтана, София, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Троян, Русе, Попово, Разград, Силистра, Тутракан, Бяла, Кубрат и Хасково.

По проекта КРОС-БИ Палатата, като работодателска организация, не само ще организира обученията на безработните лица, но чрез членуващите в нея фирми ще осигури заетост на значителна част от тях. Предвидената по проекта заетост е в размер на общо 40% от броя на обучаемите, от която за 5% от тях е субсидирана заетост, а за останалите 35% се планира включването им в несубсидирана по проекта заетост, самонаемане и стажуване.             

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В Хасково за 23-ти пореден път се проведе среща с регионалния бизнес
Хасковската търговско-промишлена палата отличи фирми и личности за постигнати високи резултати Още
Представители на българския бизнес участваха в делегацията, придружаваща президента Румен Радев в Македония
Проведоха срещи с ръководствата на стопански камари и работодателски организации от Република Македония Още
Стартира проект „КРОС- БИ - Комплексно Рамково Обучение, Самонаемане - Бизнес Инициатива”
Активната политика по заетостта на територията на цялата страна Още
БТПП организира ексклузивни двустранни бизнес срещи с фирми от Германия
27 март 2018 г. в Палатата Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Начало на проект “Втори шанс за успех в предприемачеството”
Търговско-промишлена палата - Враца е партньор по проекта Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Българската икономика - напред и нагоре
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Всяка касова бележка ще се отчита в НАП
Регистрираните по ЗДДС фирми, с изключени на тези, които използват ИАСУТД, трябва да надградят софтуера на съществуващите си фискални устройства Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията: съобщение за потребителите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network Още