Брой 35 (1547), 19-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Начало на проект “Втори шанс за успех в предприемачеството”


Проект “Втори шанс за успех в предприемачеството” (акроним: 2REVIVE) стартира с провеждането на Първа партньорска среща в периода 8-9 февруари, в която участваха представители на Търговско-промишлена палата - Враца. Проектът се финансира по Програма Еразъм +, КД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в Европейския съюз. Проектният Консорциум се състои от 7 партньори, включително и 5 асоциирани от Полша, България, Италия, Холандия, Хърватска и Малта, с водещ партньор Avsi Polska, Полша.

Проектът цели да изгради самоувереност, информираност и ефективност у стартиращи отново предприемачи и разбиращо отношение към тях чрез насоки и менторски взаимоотношения, с цел повторно започване на успешен бизнес. Ключов елемент в проекта е насърчаването на участниците да се поучат от своя предишен опит с цел повишаване на бъдещите им бизнес успехи, чрез предоставяне на практическо ръководство и насоки за лично и професионално развитие, както от обучители, така и от обучаеми.

Предстоящите проектни дейности включват дефиниране на основните заинтересовани страни, подготовка и изпълнение на план за разпространение на проекта на национално ниво,  провеждане на изследване на поведенческите нагласи относно втори шанс за ре-стартиране на бизнес и анализи.  

По време на изпълнението на проекта (до 30.12.2019 г.) у повторните предприемачи ще се изградят самоувереност и самочувствие, по-добро приемане на неуспеха и справяне със социалните предразсъдъци. Очакваните крайни продукти от проекта са: Онлайн инструментариум за самооценка, Наръчник за ментори и Наръчник „Втори шанс за успешен бизнес“.

Обменът на ноу-хау и трансферът на знания между проектните партньори и заинтересованите страни ще обогатят темата за втори шанс за успех в предприемачеството. Прилагането на проекта в сътрудничество с организации от различен тип и от различни държави ще подобри уменията на партньорите да работят като част от международен екип.

НОВИНИ ОТ БТПП
В Хасково за 23-ти пореден път се проведе среща с регионалния бизнес
Хасковската търговско-промишлена палата отличи фирми и личности за постигнати високи резултати Още
Представители на българския бизнес участваха в делегацията, придружаваща президента Румен Радев в Македония
Проведоха срещи с ръководствата на стопански камари и работодателски организации от Република Македония Още
Стартира проект „КРОС- БИ - Комплексно Рамково Обучение, Самонаемане - Бизнес Инициатива”
Активната политика по заетостта на територията на цялата страна Още
БТПП организира ексклузивни двустранни бизнес срещи с фирми от Германия
27 март 2018 г. в Палатата Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Начало на проект “Втори шанс за успех в предприемачеството”
Търговско-промишлена палата - Враца е партньор по проекта Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Българската икономика - напред и нагоре
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Всяка касова бележка ще се отчита в НАП
Регистрираните по ЗДДС фирми, с изключени на тези, които използват ИАСУТД, трябва да надградят софтуера на съществуващите си фискални устройства Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията: съобщение за потребителите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network Още