Брой 35 (1547), 19-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство


Бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network

за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране.
Включени са кратки резюмета на запитванията.
За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес,
моля, пишете  на e-mail: 
een@bcci.bg

За контакти: тел.: 02/ 8117 505, ~515, ~525

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
TOUK20171124001
Източно-английският университет изобрети и разработи метално-органични структури в пелетна форма, различни от праховата форма. Това позволява по-бързо индустриално усвояване на тези материали в сферите на: съхранение на газ, транспорт, катализа, хирален синтез и позволява разработването на нови продукти. Търсят се разработчиците на такива продукти и процеси с цел техническо сътрудничество, както и производители на метални структура за лицензиране.

ФРАНЦИЯ
TOFR20171009001
Френска организация за технологичен трансфер (TTO) предлага нов катализатор на основата на иридий за анода на електролизатор за протонна обменна мембрана (PEM), използван за производство на водород чрез електролиза на водата. Традиционните решения за производство на водород чрез реформиране или газификация на въглеводороди са по-малко подходящи и не са достатъчни, за да отговорят на нарастващото търсене на водородни и екологични ограничения. Френската фирма търси лиценз, сътрудничество в областта на научните изследвания или споразумение за техническо сътрудничество.

ФРАНЦИЯ
TOFR20171009002
Френска фирма за технологичен трансфер предлага технология за синтезиране на нова реактивна форма на химичния елемент- твърд бор. Този нов материал може потенциално да се използва за всички приложения, при които се изисква много реактивна форма на елементарен бор, от свръхпроводници за магнитно-резонансно изобразяване до високотемпературна керамика за пространствени приложения. Френската фирма се интересува от лицензионен договор, споразумение за сътрудничество в областта на научните изследвания или споразумение за техническо сътрудничество.

ФРАНЦИЯ
TOFR20171121001
Френска организация за технологичен трансфер (TTO) представляваща установена обществена лаборатория в района на Париж, е разработила прототип на приложение (app) за таблети насочена към бебета, за да се тестват техните когнитивни и координационни способности. Индустриалните партньори се стремят да го валидират клинично при техническо сътрудничество и да комерсиализират тази технология чрез лицензионно споразумение.

ЮЖНА КОРЕА
TOKR20171117001
Корейската компания разработи технология за магнитно безжично зареждане и синхронизация на данни, която може да се приложи към различни типове мобилни устройства. Технологията "всичко в едно" за споделяне на данни, съхранение и таксуване на устройства предлага различни потребителски интерфейси, които биха променили начините на работа и ежедневието. Фирмата търси партньори, които могат да кандидатстват и допълнително да развиват технологията на компанията в своя бизнес и продукти, в рамките на техническото сътрудничество.

ИСПАНИЯ
TOES20171120001
Испански мултидисциплинарен изследователски екип от различни институции, намиращи се в Барселона, е открил метод за предсказване на появата на леводопа (L-DOPA) причиняваща дискинезия (LID) при пациенти с болест на Паркинсон (PD), лекувани с това съединение. Търсят се компании извършващи генетични тестове и компании, разработващи нови лечения за Паркинсон, в рамките на лицензионно споразумение.

ФРАНЦИЯ
TOFR20171115010
Френска организация за технологичен трансфер (TTO), представляваща установена обществена лаборатория в района на Париж, е разработила нов софтуер, предназначен да бъде вграден във всеки свързан обект, и да улесни програмирането и препрограмирането на хореографии сред хетерогенна флота, въвеждайки реална ера на директна комуникация "машина към машина". Френският държавен изследователски център търси партньори за техническо сътрудничество, лиценз или споразумение за сътрудничество в областта на научните изследвания.

ФРАНЦИЯ
TOFR20161024001
Френски стартъп, специализиран в разработването на нанотехнологии за лекарства, разработи защитена уеб базирана платформа, която автоматично насочва хора без познания в сферата през работния процес "Качество чрез дизайн". Процесът е подпомагнат и от биостатистик за анализ на риска, проектиране на експерименти и контрол на процесите. Търсят се споразумение за предоставяне на услуги или споразумение за техническо сътрудничество с разработчиците на лекарства, които биха могли да използват платформата за собствени проекти. По този начин компанията желае да работи за подобряване на процеса.

ФРАНЦИЯ
TOFR20171117001

Френска организация за трансфер на технологии разработи нова формула за локални анестетици с бърза реакция. Те демонстрираха, че съществуващите локални анестетици могат да бъдат токсични, особено в педиатрията, поради употребата на прилокаин. Предлага се разработването на новата формула, без прилокаин, в етап инвитро до етап инвиво, чрез лицензионно споразумение или споразумение за сътрудничество във сферата на научните изследвания.

ИТАЛИЯ
TOIT20171116001
Италианска компания е разработила методология за оценяване чрез различни показатели и статистически изчисления относно най-подходящите видове възобновяеми източници на една територия. Компанията търси публични органи, университети и изследователски центрове, които се интересуват от интегриране на този метод, като го прилагат на местно ниво чрез търговско споразумение с техническа помощ.

ФРАНЦИЯ
TOFR20171016001
Френска компания разработва медицински устройства-импланти, вградени в протези за коляното. Това иновативно медицинско устройство е за подобряване на мониторинга и ефикасността на цялостната артропластика на коляното (TKA). Компанията търси производители на ортопедични импланти в Европа и САЩ за сътрудничество в областта на научноизследователската и развойната дейност, за да вградят чипа в техния TKA и да прилагат тази иновация в други устройства (тазобедрените артопластики ...).

ИСПАНИЯ
TOES20171116001
Испански експерт, консултиращ МСП в областта на модерните материали, предлага своето ноу-хау относно конкретни технологии за подпомагане на фирми за производство/сглобяване на бетонни елементи, чиято цел е да оптимизират производителността си или да намалят разходите си. Те също така могат да подобрят предварително сглобените бетонни елементи, като увеличат издръжливостта или намалят теглото. Те търсят партньори от секторите строителство, промишленост и сектор синя (морска) икономика, в рамките на техническо или изследователско сътрудничество.

МАКЕДОНИЯ
TOMK20171116001
Македонска софтуерна компания разработи иновативно софтуерно решение за подготовка и публикуване на онлайн списания. Решението е подходящо за прилагане в академични институции, конференции и всички други институции, издаващи всякакъв вид списания, като те могат да бъдат персонализирани според нуждите на клиента. Фирмата търси нови клиенти или доставчици на софтуер за сътрудничество под формата на търговски договор с техническа помощ или лицензионно споразумение.

ФРАНЦИЯ
TOFR20171115008
Френска организация за трансфер на технологии, представляваща установена обществена лаборатория в Парижкия регион, е разработила нова безжична широколентова оптична комуникационна технология за мобилни системи (роботи, дронове, спътници, лица ...). Френският държавен изследователски център търси партньори за техническо сътрудничество, лиценз или споразумение за сътрудничество в областта на научните изследвания.

УКРАЙНА
TOUA20171114001

Украинска компания, произвеждаща четки за електродвигатели, търси технологични партньори от страните от ЕС, които да кандидатстват за участие в програмата "Хоризонт 2020" (инструмент за МСП от Фаза 1), за да проведат изследване на характеристиките на ефективността на материала EF-68.

-------------------------------------

За достъп до всички оферти посетете уеб-сайта на Enterprise Europe Network към БТПП: http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/

НОВИНИ ОТ БТПП
В Хасково за 23-ти пореден път се проведе среща с регионалния бизнес
Хасковската търговско-промишлена палата отличи фирми и личности за постигнати високи резултати Още
Представители на българския бизнес участваха в делегацията, придружаваща президента Румен Радев в Македония
Проведоха срещи с ръководствата на стопански камари и работодателски организации от Република Македония Още
Стартира проект „КРОС- БИ - Комплексно Рамково Обучение, Самонаемане - Бизнес Инициатива”
Активната политика по заетостта на територията на цялата страна Още
БТПП организира ексклузивни двустранни бизнес срещи с фирми от Германия
27 март 2018 г. в Палатата Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Начало на проект “Втори шанс за успех в предприемачеството”
Търговско-промишлена палата - Враца е партньор по проекта Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Българската икономика - напред и нагоре
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Всяка касова бележка ще се отчита в НАП
Регистрираните по ЗДДС фирми, с изключени на тези, които използват ИАСУТД, трябва да надградят софтуера на съществуващите си фискални устройства Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията: съобщение за потребителите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network Още