Брой 136 (1400), 19-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

21 юли – Кръгла маса „Ролята на иновациите в областта на електротехниката, електрониката и енергийната ефективност”


Съветът по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема „Ролята на иновациите в областта на електротехниката, електрониката и енергийната ефективност в България”. Темата е продиктувана от изключителната значимост на иновациите, в контекста на шансовете, които дигитализацията и Индустрия 4.0 дават за развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Ще бъде обсъдено и участието в европейските програми за научни изследвания и иновации, които имат принос в насърчаването и финансовото обезпечаване на иновативната конкурентоспособност на българските предприятия.

Кръглата маса ще се проведе на 21 юли 2017 г., петък, от 15:00 ч. в Конферентна зала А, ет. 1 в сградата на БТПП.

За контакти: тел.: 02 8117497 и e-mail: v.velichkov@bcci.bg

Приложение: Програма на събитието

НОВИНИ ОТ БТПП
Усъвършенстване на професионалното обучение
Среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев Още
Със съдействието на БТПП стартира информационен център „Грузински винен и гроздов свят”
По линия на партньорство с Грузинската винена асоциация Още
21 юли – Кръгла маса „Ролята на иновациите в областта на електротехниката, електрониката и енергийната ефективност”
Ще бъде обсъдено и участието в европейските програми за научни изследвания и иновации Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
С промени в Наредбата за административно обслужване се улеснява достъпът на гражданите до картови плащания към бюджетни организации
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Обучение: "Управление и мотивация на екипи"
Преференциални условия за членовете на БТПП Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
България и Азербайджан задълбочават сътрудничеството в сферата на енергетиката
Проучват се възможностите за допълнителни маршрути за доставка на природен газ Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
По-важни изменения в нормативната база за вноса на стоки и услуги в Египет
Запазено е изискването да се работи с египетски представител за реализация на стоки на местния пазар Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Тръжна процедура за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество..."
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен в България, 20-21 юли 2017 г.