Брой 136 (1400), 19-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Обучение: "Управление и мотивация на екипи"


Усъвършенствайте Вашите управленски и лидерски умения с този еднодневен практически курс.

Обучението ще даде нов опит и подход към хората от екипа Ви.

Вземете управленски идеи за прилагане на новост в работата със собствените Ви екипи!

На 27 юли 2017 в г., София, х-л "Бест Уестърн Сити" ЕXPERT EVENTS организират обучение, което ще запознае участниците със следните теми:

  • мотивиране на екипите и разпознаване на различните фактори, създаващи добрия екип;
  • сработване и психологическа съвместимост. Екипни роли. /Групово упражнение за осъзнаване на екипните роли/ Тест на Белбин за себепознание;
  • осъзнаване на ролята на обратната връзка за развитието на другите;
  • осъзнаване на ролята на делегиране като подход за развитие на служителите;
  • осъзнаване на своя собствен стил на управление и делегиране

ПРОГРАМАТА НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е насочено към мениджъри с дългогодишен опит, млади мениджъри на средно управленско ниво и супервайзори на екипи от хора, които работят по общи проекти.

Част от обучението включва предварителна задача – тест „Efficiency Check" инструмент за измерване на личната ефективност. Тестът е собственост и патент на HILL International Bulgaria.
Лектори на курса са експерти с над 15 години професионален опит в управлението на човешките ресурси и консултирането – Ирена Жотева и Людмил Стефанов.

Посетете РЕГИСТРАЦИЯ
Преференциални условия за членовете на БТПП – 15% отстъпка.

За контакт:
Станислава Рашева,
EXPERT EVENTS
тел.: 0886 085218
E-mail: s.rasheva@expertevents.bg
www.expertevents.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Усъвършенстване на професионалното обучение
Среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев Още
Със съдействието на БТПП стартира информационен център „Грузински винен и гроздов свят”
По линия на партньорство с Грузинската винена асоциация Още
21 юли – Кръгла маса „Ролята на иновациите в областта на електротехниката, електрониката и енергийната ефективност”
Ще бъде обсъдено и участието в европейските програми за научни изследвания и иновации Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
С промени в Наредбата за административно обслужване се улеснява достъпът на гражданите до картови плащания към бюджетни организации
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Обучение: "Управление и мотивация на екипи"
Преференциални условия за членовете на БТПП Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
България и Азербайджан задълбочават сътрудничеството в сферата на енергетиката
Проучват се възможностите за допълнителни маршрути за доставка на природен газ Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
По-важни изменения в нормативната база за вноса на стоки и услуги в Египет
Запазено е изискването да се работи с египетски представител за реализация на стоки на местния пазар Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Тръжна процедура за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество..."
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен в България, 20-21 юли 2017 г.