Брой 136 (1400), 19-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Със съдействието на БТПП стартира информационен център „Грузински винен и гроздов свят”


Първият информационен център „Грузински винен и гроздов свят” (CCWMG) стартира наскоро. Тази инициатива е реализирана благодарение на партньорството между Грузинската винена асоциация и Българската търговско-промишлена палата, в рамките на проект East Invest 2.  

БТПП съдейства на Грузинската винена асоциация при провеждане на проучване на производството на грозде, вино и свързани продукти в Грузия, разработване на концепция за създаване на он-лайн платформа, промотиране на платформата. По линия на това партньорство грузински фирми участваха в Балканския международен винен фестивал, проведен през май 2016 г. в София.

Информационният център е онлайн пространство, което обединява винопроизводители, потребители и познавачи. Центърът предлага информация за производителите на вино, грозде, свързани продукти, съвети за съчетаване на храни и вино, и може да се използва като канал за продажба на грузински винарски продукти.

В www.geowinery.com към момента са изброени 120 винени продукта, Целта е включване на всички вина, произведени в Грузия. Освен това платформата ще се свърже с друг сайт georgianwine.travel, който предлага информация за винен туризъм в Грузия. Така посетителите могат да намерят информация за конкретни вина, както и информация за местата за посещение в Грузия, свързани с виното.

За да научите повече, прочетете статията


Информация за  East Invest 2   ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Усъвършенстване на професионалното обучение
Среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев Още
Със съдействието на БТПП стартира информационен център „Грузински винен и гроздов свят”
По линия на партньорство с Грузинската винена асоциация Още
21 юли – Кръгла маса „Ролята на иновациите в областта на електротехниката, електрониката и енергийната ефективност”
Ще бъде обсъдено и участието в европейските програми за научни изследвания и иновации Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
С промени в Наредбата за административно обслужване се улеснява достъпът на гражданите до картови плащания към бюджетни организации
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Обучение: "Управление и мотивация на екипи"
Преференциални условия за членовете на БТПП Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
България и Азербайджан задълбочават сътрудничеството в сферата на енергетиката
Проучват се възможностите за допълнителни маршрути за доставка на природен газ Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
По-важни изменения в нормативната база за вноса на стоки и услуги в Египет
Запазено е изискването да се работи с египетски представител за реализация на стоки на местния пазар Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Тръжна процедура за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество..."
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен в България, 20-21 юли 2017 г.