Брой 103 (2109), 02-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище относно процедура за подбор на проекти по ОПИК


БТПП се запозна с обявената за обществено обсъждане от УО на ОПИК процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

БТПП счита, че процедурата е много добре структурирана като начин на кандидатстване и изпълнение на проектните предложения. Повечето изисквания са ясно формулирани с оглед определяне на предприятията, които са затруднени от пандемията и нейните последствия, отчитайки различните им продуктови цикли и срочност на поръчките в различните производства, като дава възможност да се обхванат предприятия, които по различно време са усетили ефекта от кризата.

Същевременно Палатата счита, че две основни изисквания трябва да бъдат променени, така че да се даде  възможност за осигуряването на оперативен капитал и реална подкрепа на повече средни предприятия:

  1. Критерият за допустимост, определящ минималния оборот за последната приключила финансова година от 3 млн. лева е в пъти по-висок от изискванията по всички инвестиционни процедури през настоящия и изминалия програмни периоди, при които се изискваше 3 млн. лева ОБЩО за последните три финансови години.

С това изискване от възможността да получат финансова помощ ще бъдат изключени малките средни компании с персонал малко над 50 човека, които нямат високи маржове на печалба и вероятно са най-засегнати от кризата, както и малките компании, които поради свързаност стават с категория на средни компании.

БТПП предлага изискването за минимален годишен оборот от 3 млн. лв. да се намали на 1.5 млн. лв., което е достатъчно за помощ за ликвидност по настоящата процедура.

  1. Изискването за максималния размер на помощта като процент от нетните приходи от продажби

БТПП подкрепя заложените минимални и максимални абсолютни стойности на безвъзмездна финансова помощ  по процедурата в интервала 30 000 – 100 000 лева, като счита, че допълнителното изискване това да е максимум 1% от оборота е много голямо ограничение и не би имало реален ефект за компаниите. Палатата предлага допълнителното изискване за максимален процент от нетните приходи от продажби да се повиши на 2%, като се запази маржът на гранта и неговите минимална и максимална стойност.

Пълният текст на становището на БТПП, изпратено до Министерство на икономиката,  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Арбитражният съд при БТПП възстанови нормалния режим на работа
При провеждането на откритите арбитражни заседания се прилагат всички противоепидемични мерки Още
Предложение за спешна законодателна инициатива
Минимизиране на бъдещи неблагоприятни последствия в туристическия сектор - един от най-засегнатите от кризата Още
Становище относно процедура за подбор на проекти по ОПИК
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Седмица на емоционалната интелигентност, 8 - 12 юни 2020 г.
Покана от Българската асоциация на управленските консултантски организации Още
ТУРИЗЪМ
Карта: произведена продукция в туризма - част от инициативата „265 истории за икономика”
Автор: Институт за пазарна икономика Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Мярката „Кризисно съхранение на вино“ ще подпомага производители в лозаро-винарския сектор
Финансова помощ за съхранение на бутилирано вино в данъчни складове... Още
Уебинар на тема "Влиянието на Covid-19: как да се подготвим за бъдещето и да се адаптираме към промените"
4 юни, 11:00 ч. Още
Европейската банка за възстановяване и развитие със серия онлайн обучения и информационен хъб в помощ на МСП за справяне с последиците от пандемията COVID-19
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
18 нови електронни услуги в Портала за електронни услуги на Патентно ведомство
С квалифициран електронен подпис (КЕП) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Китайски панаир за внос и износ - Кантонски панаир
Онлайн, 15 - 24 юни 2020 г. Още