Брой 103 (2109), 02-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Предложение за спешна законодателна инициатива


Във връзка с постъпили сигнали от членове на БТПП, осъществяващи дейност в сферата на туризма, и техните основателни опасения по повод действието на чл. 25 от ЗИД на Закона за мерките и действията по време извънредно положение (ЗМДИП), приет на 7 април т.г., БТПП изпрати писмо до председателя на Народното събрание, като предложи реализирането на законодателни промени, с които и след изтичане на извънредното положение, туроператорите да могат да възстановяват заплатената сума за туристически пътувания на клиентите чрез ваучери.

Според приетите нови текстове в Закона за здравето и действащите регулации в ЗМДИП, за туристически пътувания, анулирани в периода 14 май – 15 юни, туроператорът се задължава да възстанови предплатените към него суми в срок от 14 дни.

Към момента туристическият сектор продължава да понася последиците от забраната за пътувания и тепърва фирмите или част от тях започват да възстановяват дейностите си. С оглед естеството на туроператорска дейност, тези разпоредби връщат отново на дневен ред проблема с ликвидността на малките и микро туроператорски предприятия, и на практика обезсмислят напълно идеята на конкретната пост-кризисна икономически мярка за подпомагане на бизнеса.

С оглед минимизиране на бъдещи неблагоприятни последствия в един от най-засегнатите икономически сектори, БТПП предлага изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците:

В Чл.25. да се направи следната редакция: след думите „поради обявеното извънредното положение” се добавя следния текст „или поради обявена извънредна епидемиологична обстановка и следващите два месеца след отмяната на последното от двете обстоятелства”.

Мотиви:

Увеличаването на срока  ще даде възможност на повечето фирми в туристическия сектор засегнати от Пандемията и мерките за нейното преодоляване да възстановят поне част от своите приходи и възможности за разплащане, като се има предвид настъпващото известно подобрение в условията за правене на бизнес в България.

-------------------------

БТПП, по настояване на свои членове, обръща внимание и на още един проблем, свързан с дейността в сферата на туризма - облагането на обща туристическа услуга по смисъла на чл. 136 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В сегашната си редакция специалните правила за обща туристическа услуга се прилагат за стоки и услуги, предоставени от туроператори във връзка с пътуване на пътуващо лице. В ЗДДС, както и в правилника за прилагането му (ППЗДДС) не е направено уточнение кои стоки и услуги следва да се считат за свързани с пътуването на пътуващо лице и по този начин се създава риск от различно интерпретиране и неправилно прилагане на правилата за обща туристическа услуга за широк кръг от услуги, предоставяни от туроператори, дори когато те не са пряко свързани с пътуване.

В тази връзка БТПП направи Предложение за промяна в ЗДДС и привеждане в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз на правилата за обща туристическа услуга.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Арбитражният съд при БТПП възстанови нормалния режим на работа
При провеждането на откритите арбитражни заседания се прилагат всички противоепидемични мерки Още
Предложение за спешна законодателна инициатива
Минимизиране на бъдещи неблагоприятни последствия в туристическия сектор - един от най-засегнатите от кризата Още
Становище относно процедура за подбор на проекти по ОПИК
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Седмица на емоционалната интелигентност, 8 - 12 юни 2020 г.
Покана от Българската асоциация на управленските консултантски организации Още
ТУРИЗЪМ
Карта: произведена продукция в туризма - част от инициативата „265 истории за икономика”
Автор: Институт за пазарна икономика Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Мярката „Кризисно съхранение на вино“ ще подпомага производители в лозаро-винарския сектор
Финансова помощ за съхранение на бутилирано вино в данъчни складове... Още
Уебинар на тема "Влиянието на Covid-19: как да се подготвим за бъдещето и да се адаптираме към промените"
4 юни, 11:00 ч. Още
Европейската банка за възстановяване и развитие със серия онлайн обучения и информационен хъб в помощ на МСП за справяне с последиците от пандемията COVID-19
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
18 нови електронни услуги в Портала за електронни услуги на Патентно ведомство
С квалифициран електронен подпис (КЕП) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Китайски панаир за внос и износ - Кантонски панаир
Онлайн, 15 - 24 юни 2020 г. Още