Брой 103 (2109), 02-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТУРИЗЪМ

Карта: произведена продукция в туризма - част от инициативата „265 истории за икономика”

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

Тъй като туризмът е най-тежко засегнатият от кризата отрасъл на българската икономика, след заетостта в сектора, днес в „265 истории за икономика“ ИПИ представя и структурата на произведената продукция в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

Картата представя произведената продукция (поради липсата на брутен вътрешен продукт на общинско ниво) в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" за 2018 г. в хиляди лева. Общо за страната произведената продукция е в размер на 4,2 милиарда лева, но тя далеч не е разпределена равномерно по територията на България.

Оформят се най-общо две групи общини - едните са големи икономически центрове, в които силната дейност на хотелите и ресторантите е следствие най-вече на голямото струпване на население с относително високи доходи, съчетано с бизнес пътувания и градски туризъм. Такива са Столична община (1,4 милиарда лева) и Пловдив (248 милиона лева).

Другата група са малки и средни по големина общини, чиито икономики са силно зависими от туристическия бранш - най-големите сред тях са Несебър (427 милиона лева), Балчик (138 милиона лева) и Банско (78 милиона лева). По-интересен казус са Бургас и Варна, които имат по-диверсифицирани икономики, но диспропорционално голям дял на туризма в тях - съответно 141 и 566 милиона лева през 2018 г..

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Арбитражният съд при БТПП възстанови нормалния режим на работа
При провеждането на откритите арбитражни заседания се прилагат всички противоепидемични мерки Още
Предложение за спешна законодателна инициатива
Минимизиране на бъдещи неблагоприятни последствия в туристическия сектор - един от най-засегнатите от кризата Още
Становище относно процедура за подбор на проекти по ОПИК
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Седмица на емоционалната интелигентност, 8 - 12 юни 2020 г.
Покана от Българската асоциация на управленските консултантски организации Още
ТУРИЗЪМ
Карта: произведена продукция в туризма - част от инициативата „265 истории за икономика”
Автор: Институт за пазарна икономика Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Мярката „Кризисно съхранение на вино“ ще подпомага производители в лозаро-винарския сектор
Финансова помощ за съхранение на бутилирано вино в данъчни складове... Още
Уебинар на тема "Влиянието на Covid-19: как да се подготвим за бъдещето и да се адаптираме към промените"
4 юни, 11:00 ч. Още
Европейската банка за възстановяване и развитие със серия онлайн обучения и информационен хъб в помощ на МСП за справяне с последиците от пандемията COVID-19
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
18 нови електронни услуги в Портала за електронни услуги на Патентно ведомство
С квалифициран електронен подпис (КЕП) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Китайски панаир за внос и износ - Кантонски панаир
Онлайн, 15 - 24 юни 2020 г. Още