Брой 146 (1657), 02-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП започва работа по нов проект в областта на транспорта


Проект SCOPE, финансиран по  приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ на Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“, бе официално одобрен в края на миналата седмица от Съвместния секретариат в гр.Солун, Гърция. Проектът ще се реализира с участието на БТПП като партньорска организация и стартира през есента на тази година. В изпълнението участват и Центърът за проучвания и технологичен трансфер, Гърция, Солунският университет Аристотел, Търговско-промишлените палати в Солун и Тирана, Министерството на транспорта и инфраструктурата на Албания.

Проектът цели да подпомогне сектора на товарния транспорт, производителите и бизнеса чрез създаване на он-лайн платформа за мултимодални транспортни услуги.  Платформата ще предоставя транспортни услуги за страните от Балканите, ще улеснява обмена на данни и информация, ще подпомага транспортните и логистични фирми от региона. БТПП ще участва в проучване на нуждите на фирмите от подобен тип платформа, пилотното й тестване и предоставяне на препоръки за подобряване на техническите й функционалности.

Товарният транспорт е ключов сектор в регионалната икономика и една ефективна система за проследяване на потоците ще доведе до значителни икономически и социални ползи, достъп до нови пазари, увеличаване на заетостта и подобряване на инвестиционните възможности. Това от своя страна ще повлияе благоприятно на опазването на околната среда, потреблението на енергия и ще способства за постепенно въвеждане на модела кръгова икономика.

Подробности по предстоящите дейности и мероприятия по проект SCOPE ще бъдат публикувани на сайта и изпратени до фирмите членове на БТПП.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП започва работа по нов проект в областта на транспорта
Подпомагане на сектора чрез създаване на он-лайн платформа за мултимодални транспортни услуги Още
Конференция "Неограничени възможности на кръговата икономика"
26 септември 2018 г., гр. Осло, Норвегия Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Online обучение за подготовка на проектни предложения по подпрограма "Действия по климата" на програма LIFE
Крайният срок за подаване на предложения е 12 септември 2018 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
15 август 2018 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
НСИ: Разрешителните за строеж и започнатите нови сгради намаляват през второто тримесечие на 2018г.
РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
Нова политика и законови промени във връзка с упражняване на частна дейност в Куба
Усъвършенстване на кубинския икономически модел Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Българо-украинската индустриална камара към БТПП информира за предстоящи събития в Украйна