Брой 146 (1657), 02-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Online обучение за подготовка на проектни предложения по подпрограма "Действия по климата" на програма LIFE


Националното звено за контакт (НЗК) по програма LIFE в България предоставя Online обучение за подготовка на проектни предложения за покана 2018 по подпрограма "Действия по климата" на програма LIFE.

Крайният срок за подаване на предложения по подпрограма "Действия по климата" е 12 септември 2018, 16:00 ч. местно време в Брюксел. Предложенията се подават електронно чрез системата e-Proposal на Европейската комисия.

Обучението ще Ви подпомогне за канидатстване по текущата покана с практически съвети и указания за изготвянето и подаването на проектни предложения. Фокусът на обучението е насочен към трите приоритетни области на подпрограма „Действия по климата“. Програма LIFE цели да допринесе за преобразуването на ЕС в устойчиво, спрямо измененията на климата, общество с ниски въглеродни емисии, като подкрепи прилагането на политиката на ЕС в областта на климата и подготви ЕС за предизвикателствата, свързани с изменениетона климата през следващите години и десетилетия.

Приоритетите в това отношение са изпълнение на целите на Рамката за енергетиката и климата до 2030 г., Пътната карта за периода до 2050 г., както и на Парижкото споразумение и политиката за адаптация към изменението на климата.

Екипът на Националната контактна точка Ви приканва да кандидатствате, като остава на Ваше разположение в случай, че имате нужда от допълнителна информация.

Обучението е достъпно тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП започва работа по нов проект в областта на транспорта
Подпомагане на сектора чрез създаване на он-лайн платформа за мултимодални транспортни услуги Още
Конференция "Неограничени възможности на кръговата икономика"
26 септември 2018 г., гр. Осло, Норвегия Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Online обучение за подготовка на проектни предложения по подпрограма "Действия по климата" на програма LIFE
Крайният срок за подаване на предложения е 12 септември 2018 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
15 август 2018 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
НСИ: Разрешителните за строеж и започнатите нови сгради намаляват през второто тримесечие на 2018г.
РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
Нова политика и законови промени във връзка с упражняване на частна дейност в Куба
Усъвършенстване на кубинския икономически модел Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Българо-украинската индустриална камара към БТПП информира за предстоящи събития в Украйна