Брой 146 (1657), 02-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Конференция "Неограничени възможности на кръговата икономика"


БТПП информира за предстояща конференция "Неограничени възможности на кръговата икономика", която ще се проведе на 26 септември 2018 г. в гр. Осло, Норвегия.

Събитието включва два компонента: 1) конференция и 2) двустранни срещи за намиране на партньори.

Целевите групи – потенциални участници са:

  • Малки и средни предприятия /определение на ЕС/
  • Организации, планиращи проекти за развитие, иновации, изследвания
  • МСП, търсещи партньор в Норвегия
  • МСП, работещи в една от следните области:

₋ намаляване на материали и ресурси

₋ запазване стойността на продуктите, материалите и ресурсите за възможно най-дълго време

₋ минимизиране на генерирането на отпадъци

₋ заместване на невъзобновяемите ресурси с биомаса

₋ защита на океаните и земята от отпадъци чрез възстановяване на съществуващите концентрати, смекчаване на ново замърсяване и развитие на биоразградими биологични пластмаси.

₋ изследователска и развойна дейност, нови бизнес модели и вериги за създаване на стойност.

Поради ограничения брой участници за всяка страна, желаещите могат да кандидатстват не по-късно от 20 август 2018 г. на:  https://circular-economy.b2match.io/

Фирмите ще бъдат избрани от специален комитет въз основа на горепосочените критерии и финансовото състояние на дружествата. Одобрените участници могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 1000 евро за покриване на разходите за пътуване и настаняване.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП започва работа по нов проект в областта на транспорта
Подпомагане на сектора чрез създаване на он-лайн платформа за мултимодални транспортни услуги Още
Конференция "Неограничени възможности на кръговата икономика"
26 септември 2018 г., гр. Осло, Норвегия Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Online обучение за подготовка на проектни предложения по подпрограма "Действия по климата" на програма LIFE
Крайният срок за подаване на предложения е 12 септември 2018 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
15 август 2018 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
НСИ: Разрешителните за строеж и започнатите нови сгради намаляват през второто тримесечие на 2018г.
РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
Нова политика и законови промени във връзка с упражняване на частна дейност в Куба
Усъвършенстване на кубинския икономически модел Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Българо-украинската индустриална камара към БТПП информира за предстоящи събития в Украйна