Брой 170 (427), 02-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Административното увеличаване на МОД за сектори без споразумения има негативен ефект


Днес се проведе поредната работна среща по договарянето на Минималния осигурителен доход (МОД) за 2014 г. за 85 икономически дейности.

Към този момент има 44 споразумения на двустранна основа между представители на синдикатите и  на работодателите на ниво браншова организация. Заетите лица , които са обхванати от тези споразумения, са 1099 хиляди души, от общо 1 925 874 души, за които действа системата на Минималния осигурителен доход, т.е. само за 57% от заетите лица има възможност за повишаване на осигурителния праг.

В около 20 сектора на икономиката няма да се увеличат минималните суми, върху които се внасят осигуровки на работниците. Само в няколко дейности през следващата година минималните осигурителни доходи ще бъдат увеличени с по-висок процент:  производството на консервирани храни, в машиностроенето, във ВиК – сектора и растениевъдството. 

Препоръчителните насоки от Министерството на труда и социалната политика се базират на допусканията за икономическите показатели през 2014 г., а именно – реален растеж на БВП  1,8 %, годишна хармонизирана инфлация 2,7 %,  размер на минималната работна заплата 330 лв.

Фактът, че не е постигната договореност за значителен брой икономически дейности, е показателен, че механизмът за непрекъснато нарастване  на средствата за фондовете на обществено осигуряване е неудачен. Нарастването на осигурителният доход води след себе си като ефект свиване на дейността на малките и средни предприятия и освобождаване на нискоквалифицираните работници.

Позицията на Българската търговско-промишлена палата е категорична, че всяка административна принуда за увеличаване на МОД в икономически дейности, в които няма или нe може да има споразумения, е във вреда и на работниците, и на самата икономическа дейност. Увеличаването на минималните осигурителни прагове води до сив сектор и увеличаване на безработицата.

Тази позиция вече две поредни години се изразява и в докладите за България на Европейската комисия.

Следващото заседание на работната група ще се състои на 10 септември.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Административното увеличаване на МОД за сектори без споразумения има негативен ефект
Системата може да постави сериозна бариера пред наемането на нискоквалифицирани работници, тъй като не позволява намаляване на разходите на работодателите за наемане на работна сила по време на криза Още
Среща с новоназначения търговски представител на България в Белград
Дискутирани бяха актуални въпроси, свързани с развитието на двустранните отношения чрез участие в програмите за трансгранично сътрудничество България - Сърбия Още
„Ормита“ започва да работи и на българския пазар
Компанията има офиси в 54 държави, като в нейната система оперират над 220 000 фирми Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: Обратното начисляване по ДДС в сектора е добрият механизъм за справяне с измамите
Действащото сега законодателство е довело до успокояване работата на компаниите в бранша Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
312 458 нефинансови предприятия са подали годишен отчет за дейността си през 2012 г. в НСИ
Най-много са работниците в сектора на услугите, който формира 24,6% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Проектът на споразумението за партньорство на Република България беше изпратен на Европейската комисия
В настоящата версия са отразени коментарите на ЕК от първия кръг на технически консултации Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Как да спрем глупавите закони
Автор: Светла Костадинова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Специализирани хранителни изложения в Интер Експо Център – София