Брой 169 (929), 02-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Отлична оценка на Вашата компания с EXCELLENT SME


Българска търговско-промишлена палата, съвместно с Кофас, издава сертификат Excellent SME. Палатата има изключителното право да предлага тази услуга на територията на България.

Сертификатът е идеална възможност за позициониране на компаниите сред най-сигурните и устойчиви компании в България.

Основната цел на сертификата е да промотира успешни средни и малки предприятия, стабилния и сигурен бизнес, добрите бизнес практики, както и да увеличи прозрачността на пазарите. Също така ще помогне на клиентите и бизнес партньорите да снижат финансовите и другите рискове при сключване на бизнес споразумения.

КАКВО Е   EXCELLENT SME?

Excellent SME e електронен сертификат. Предоставя се на малки и средни предприятия и удостоверява тяхната успешност чрез оригинален печат на интернет страницата на сертифицираната компания.

Сертификатът позволява на местните и международни бизнес партньори да докажат своето съществуване, да идентифицират своя уебсайт и да подсигурят своята видимост и добра репутация в търговско и финансово отношение.

Основа за сертифициране е комплексната оценка на компанията, извършена от Кофас, която бива обобщена под формата на кредитен доклад.

Компанията бива подложена на ежедневен мониторинг чрез проверка и наблюдение на събитията, които биха могли да окажат влияние върху икономическото и финансово състояние на компанията и способността и да изпълнява своите търговски задължения към бизнес партньорите.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ СЕРТИФИКАТ  EXCELLENT SME?

Българската търговско-промишлена палата издава Excellent SME сертификат след получаване на потвърждение за ниския търговски риск на компанията (кредитна оценка минимум 6), отразен в кредитния доклад на Кофас при кандидатстването за сертификат.

Процесът на селектиране и сертифициране се състои от няколко стъпки:

  • Компанията да се класифицира като МСП според критериите посочени в Закона за МСП, както и оборот над 50 000 лв. на годишна база.
  • Анализ на търговския риск, извършен от Кофас. Одобрени ще бъдат само онези компании, които получат кредитна оценка минимум 6. Тази оценка отразява вероятността компанията да изпадне в несъстоятелност в краткосрочен хоризонт (12 месеца) по скала от 0 (несъстоятелност) до 10 (нулев риск).
  • Инсталиране на печата и сертификата на Вашата уеб страница. Ако компанията не разполага със собствен сайт, има възможност чрез сертификата да се сдобие безплатно с верифицирана страница в уеб пространството.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ EXCELLENT SME ?

Вашите ползи:

  • Явно демонстриране на добрата кредитна оценка
  • По-голяма надеждност на компанията в очите на клиентите и бизнес партньорите
  • Технологична защита от копиране на печата на неоторизиран уебсайт
  • Промотиране на имиджа на компанията от БТПП и Кофас

Ползи за Вашите бизнес партньори:

  • По-малък бизнес риск
  • По-силно доверие в търговския партньор
  • По-лесни, по-бързи и по-малко рискови бизнес решения

За кандидатстване за сертификат ЕXCELLENT SME: e-mail: excellentsme@bcci.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
Отлична оценка на Вашата компания с EXCELLENT SME
Бизнес сертификат за отличие и добра репутация в търговско и финансово отношение Още
Обмен на опит и добри практики с Търговско-промишлената палата на Узбекистан
В рамките на проект „Съдействие за устойчиво развитие на бизнес асоциациите и малките и средни предприемачи от страните на Централна Азия Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
"Сиела Норма" АД спечели престижния конкурс Европейски бизнес награди 2015/2016
Наградите се връчват за девета поредна година; участват повече от 32 000 компании от 33 европейски страни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация ще посети Беларус в периода 23-26 септември
50 фирми от Беларус търсят български партньори Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации
Предлага се въвеждане на Европейската професионална карта Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България ще си сътрудничи със Световната банка за увеличаване на въздействието от европейските фондове у нас
Ще бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по оперативните програми Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Хомо економикус Vs Действащият човек
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN