Брой 203 (1215), 21-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП принципно подкрепя основна част от предложенията в Законопроекта за изменение и допълнение на КСО


В становище, изпратено до Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика, БТПП изрази принципна подкрепа за основна част от предложенията в проекта на Закон  за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), като напр.: създаване на правила, насочени към подобряване на прозрачността и корпоративното управление на пенсионните дружества; въвеждане на система за вътрешен контрол и оценка на риска и др.

На второ място БТПП счита, че промените в КСО следва да се направят след като се изчакат резултатите от независимия одит на активите на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, както и след решението на Конституционния съд по к.д. № 9/2016 г., тъй като най-вероятно тези събития ще наложат нови промени в КСО. Подобен подход ще предотврати честите изменения и допълнения в КСО, респ. – ще намали лабилността на този значим акт.

Пълният текст на Становището ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП принципно подкрепя основна част от предложенията в Законопроекта за изменение и допълнение на КСО
Но промените трябва да се приемат след като се изчакат резултатите от независимия одит на активите на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Ямболската търговско-промишлена палата представи бизнеса от региона на Кавала-Експо 2016
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни панаири / изложби/ форуми
Получени в БТПП от партньори на Палатата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на наредба за разделното събиране и третирането на биоотпадъците улеснява общините и регионалните сдружения
Опростява се реда за отчитане на изпълнението на целите за рециклиране ... Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
БНБ прие Наредба за кредитните посредници
Кредитните посредници ще бъдат вписвани в публичен регистър на БНБ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджет на ЕС: „Повече пари за инвестиции трябва да дойдат чрез преразглеждане на дългосрочния план“
На 26 октомври предстоят дебати за бюджета в Европейския парламент Още