Брой 203 (1215), 21-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на наредба за разделното събиране и третирането на биоотпадъците улеснява общините и регионалните сдружения


Проект на Наредба за разделно събиране и третиране на биоотпадъците е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Тя обединява приетите през 2013 г. Наредба за третиране на биоотпадъците и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. Целта е да се отстранят възникналите при прилагането им проблеми.

С новата наредба се  опростява реда за отчитане на изпълнението на целите за рециклиране и подготовка за повторна употреба на битовите отпадъци и количеството на депонираните биоразградими отпадъци. От общините вече не се изисква предоставяне на доклади в МОСВ. Така се облекчават местните власти и регионалните сдружения, защото отпадат задълженията им за обобщаване на данни и изготвяне на доклади на общинско и регионално ниво. Изчисляването  на изпълнението на целите ще се извършва от Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС).

В новата наредба са регламентирани и задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците. Разписани са основните критерии за третиране на биоотпадъците, включително изискванията за качество на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от механично-биологична третиране. Определени са условията, при които компостът и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати свободно на пазара.

Проектът може да бъде прочетен на: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=186

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП принципно подкрепя основна част от предложенията в Законопроекта за изменение и допълнение на КСО
Но промените трябва да се приемат след като се изчакат резултатите от независимия одит на активите на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Ямболската търговско-промишлена палата представи бизнеса от региона на Кавала-Експо 2016
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни панаири / изложби/ форуми
Получени в БТПП от партньори на Палатата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на наредба за разделното събиране и третирането на биоотпадъците улеснява общините и регионалните сдружения
Опростява се реда за отчитане на изпълнението на целите за рециклиране ... Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
БНБ прие Наредба за кредитните посредници
Кредитните посредници ще бъдат вписвани в публичен регистър на БНБ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджет на ЕС: „Повече пари за инвестиции трябва да дойдат чрез преразглеждане на дългосрочния план“
На 26 октомври предстоят дебати за бюджета в Европейския парламент Още