Брой 16 (1775), 23-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представяне на процедурата „Развитие на регионални иновационни центрове” на среща на председателите на регионалните палати (камари)

В БТПП се проведе среща на председателите на регионалните търговско-промишлени палати (камари). В срещата взеха участие 15 регионални палати.

Във връзка с предстоящото обявяване през периода май-август 2019 г. на процедурата „Развитие на регионални иновационни центрове” по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, от представители на Министерство на икономиката бе направена актуална презентация на  Концепцията за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове (РИЦ). Христиан Султанов, главен директор на ГД “Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представи основната цел на процедурата за подкрепа на РИЦ:

  • изграждане и развитие съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза;
  • възможност за провеждането на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип;
  • възможност за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони.

С оглед на нарастващата необходимост от защита на личните данни и защита на информацията при обмен на данни, на срещата бе представена и дейността на фирма SoCyber, както и възможностите за обучения по киберсигурност в страната.

Председателите на регионалните палати обсъдиха и въпроси на палатската система, свързани с устойчивото развитие на Единната система на БТПП и РТПП (К).

НОВИНИ ОТ БТПП
Представяне на процедурата „Развитие на регионални иновационни центрове” на среща на председателите на регионалните палати (камари)
Обсъждане на предстоящия „Балкан базар“ в Индия
Условията за участие ще бъдат представени на промоционално събитие в БТПП Още
Конференция „Дигитализацията като следващ двигател на растежа на България и Централна и Източна Европа”
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорска среща по проект 2REVIVE “Втори шанс за предприемачество“
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Одобрен е проект на споразумение между КЕВР и ЕБВР
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международна конференция за бизнеса от високотехнологичния сектор - Collision
20-23 май, Торонто, Канада Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Повече права за потребителите: законодателен пакет заличава различия в ЕС
Предвижда се промяна на четири европейски директиви Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
15-то изложение и конференции за енергийна ефективност, управление на отпадъци и интелигентни градове 2019
16 - 18 април 2019, София Още