Брой 16 (1775), 23-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Партньорска среща по проект 2REVIVE “Втори шанс за предприемачество“


Третата партньорска среща  по проекта 2REVIVE се състоя на 10 и 11 януари в град Гауда, Холандия. Домакини на срещата бяха холандските партньори от In Dialogue.

Срещата бе открита с преглед на предвидената програма от водещия партньор Avsi Polska и практическа информация от страна на домакините.  След това всяка от присъстващите партньорски организации представи отчета за изпълнение на своята държава, а именно Полша, България, Малта, Хърватска, Италия и Холандия.

В последвалите дейности участниците имаха възможност да дискутират общото представяне, сътрудничеството и комуникацията помежду си. С прегледа на напредъка и разработването онлайн инструментариума за самооценка. Бяха обсъдени и планираните последващи действия за Наръчник за ментори и Наръчник втори шанс за успешен бизнес.

Като партньор за дейност 2, Европейски център за качество ООД (България) e изготвил доклад за вътрешна и външна оценка и актуализация на управлението на качеството и ще предоставят подкрепа на партньорите в това отношение.

Търговско-промишлена палата - Враца, като координатор на дейност 3 - Разпространението и експлоатацията на проекта, отчете разработения план за разпространение и експлоатация, създадените и приети рекламни материали, както и статуса на общото изпълнение на дейността.

Партньорите планираха следващите стъпки по реализацията на проекта и събитието завърши с оценка и обобщение на срещата.

--------------
Проект 2REVIVE се финансира с подкрепата на Европейската Комисия. Настоящата публикация отразява само и единствено вижданията на автора - ТПП-Враца и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в нея информация.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Представяне на процедурата „Развитие на регионални иновационни центрове” на среща на председателите на регионалните палати (камари)
Обсъждане на предстоящия „Балкан базар“ в Индия
Условията за участие ще бъдат представени на промоционално събитие в БТПП Още
Конференция „Дигитализацията като следващ двигател на растежа на България и Централна и Източна Европа”
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорска среща по проект 2REVIVE “Втори шанс за предприемачество“
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Одобрен е проект на споразумение между КЕВР и ЕБВР
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международна конференция за бизнеса от високотехнологичния сектор - Collision
20-23 май, Торонто, Канада Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Повече права за потребителите: законодателен пакет заличава различия в ЕС
Предвижда се промяна на четири европейски директиви Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
15-то изложение и конференции за енергийна ефективност, управление на отпадъци и интелигентни градове 2019
16 - 18 април 2019, София Още