Брой 224 (1735), 22-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Българският бизнес гледа с умерен оптимизъм към 2019 година


„Близо 54% от анкетираните в България очакват подобрение на бизнес климата през 2019-та, докато през 2018 година делът им е бил 63%“, това заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов по време на пресконференция, на която бяха представени очакванията на бизнеса у нас за 2019 година. „Липсата на човешки ресурси и цените на енергията и суровините са основните притеснения за компаниите у нас. Фирмите са загрижени, че ще бъдат неспособни да се справят с нарастващото търсене на своите продукти и услуги, защото става все по-трудно да се намерят работници с необходимия профил“, допълни още той.

Симеонов разгледа липсата на квалифицирани служители като проблем не само за българския бизнес, но и за европейските компании – според проучването се запазва на второ място като пречка пред европейските работодатели. От Европалати предупреждават, че недостига на квалифициран труд потиска икономическия растеж и вече има криза на умения, която е заплаха за конкурентоспособността на Европа.

Нивото на оптимизъм у нас и в Европа леко намалява. Компаниите в страната са с позитивни очаквания за 2019 година, но в по-малка степен спрямо 2018 година. Това показват резултатите от проучване на БТПП, извършено сред 504 фирми от България през септември 2018 година. Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey – EES 2019*), в което участват над 45 хиляди фирми от 26 държави.

Традиционно по-добри очаквания за приходите от експорт спрямо приходите от вътрешния пазар, показват резултатите от анкетата. Малко над 46% очакват увеличени продажби в чужбина, 40% са оптимисти за по-високо търсене от местния пазар.

Добра перспектива за възобновяване на инвестиционната активност догодина показват очакванията при 39% от анкетираните, докато в миналогодишното проучване са били 47%. За заетостта прогнозите са за стабилизиране, като е възможен и слаб ръст – преобладаващата част около 63% от работодателите очакват да запазят броя на служителите си.

Разходите за персонала са топ предизвикателство за бизнеса в Европа, поради тенденцията на ръст на заплатите и тежестта, произтичаща от високите данъци и осигуровки. Следващите поред спънки пред бизнеса са вътрешното търсене и цените на енергията и суровините. Последните особено важат за страните от Източна Европа (вкл. България) поради нарастващите разходи за природен газ и динамиката в цените на суровия петрол

Брекзит е предизвикателство, но не за всички страни. Най-лоши последици се очакват за държави, които имат значителни търговски отношения с Обединеното кралство (напрмер Ирландия, Малта, Кипър и Италия).  

-----------------------
* 26-то проучване за бизнес климата в Европа, организирано от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати). България участва за
20-ти  пореден път. Проучването е направено чрез стандартизиран въпросник. В България БТПП организира анкетирането на фирми от всички области и браншове (без финансовия и аграрен сектор).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българският бизнес гледа с умерен оптимизъм към 2019 година
БТПП представи резултати от проучване за очакванията на предприемачите Още
Среща с новоназначения посланик на Република Австрия Н.Пр. Андреа Вике
Обсъждане на съвместни инициативи за надграждане на традиционно добрите икономически връзки Още
Индивидуални срещи с американска компания Sellmark
За сътрудничество и коопериране с български партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Предстояща среща с посланика на Иран в Стара Загора
29 ноември в Търговско-промишлена палата - Стара Загора Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Публикувано е актуализираното ръководство на ISO за интегрирани системи за управление
Приложимо независимо дали системите са разработени по стандарти на ISO или не Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
За регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
България и Румъния ще проучват възможността за изграждане на нов мост на р. Дунав при Русе – Гюргево
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуализирано „Портфолио на възможностите за чуждестранни инвестиции в Куба за периода 2018-2019 г.“
На инвеститорите се предлагат 525 проекта, които обхващат всички икономически сектори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия публикува Годишния обзор на растежа за 2019 г.
И Доклада по механизма за ранно предупреждение Още