Брой 224 (1735), 22-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Актуализирано „Портфолио на възможностите за чуждестранни инвестиции в Куба за периода 2018-2019 г.“


СТИВ-Хавана информира, че по време на 36-тия Международен Хавански панаир /29.10 - 2.11.2018 / се проведе   Третият  международен инвестиционен форум, на който бе представено актуализираното  „Портфолио на възможностите за чуждестранни инвестиции в Куба за периода 2018-2019 година“. На  инвеститорите се предлагат 525 проекта, които обхващат всички икономически сектори по цялата територия на страната. Включват се 168 нови проекта, свързани със секторите земеделие и хранителна индустрия, туризъм,  химическа индустрия, с добива на полезни изкопаеми, с възобновяема енергия , с животновъдство и др.

От портфолиото „излизат“ 104 проекта, които вече са договорени или са в напреднал процес на договаряне. С най-голям брой проекти, 187 , се представя туризмът, а в сектор земеделие и производство на храни се предлагат  108 проекта.

За периода между  Втория и Третия  инвестиционен форум - от м. октомври 2017 до  м. октомври 2018 са одобрени за реализация 40 нови проекта на стойност 1.5 млрд. щ. долара, между тях  8 проекта  в сектор „възобновяема енергия“ – 4 проекта за соларни паркове,3 проекта за вятърни паркове и 1 проект за добив на енергия от биомаса.

Министърът на външната търговия и чуждестранните инвестиции на Куба  Р. Малмиерка обяви, че кубинската страна работи последователно за улесняване на чуждестранните инвеститори и създаването  на „едно гише  за чуждестранната инвестиция „ ,  което трябва да започне да функционира в средата на 2019 г.  

Генералният директор на Специалната зона за развитие Мариел, г-жа Ана Тереза Игарса , представи  предимствата на Зоната като отлично място за  инвестиции . За Мариел  настоящата 2018  е най-добрата година от създаването на Зоната  през 2013 г. с включването на 10 нови инвеститора  на територията й.

В рамките на форума бяха проведени над  200 срещи с потенциални инвеститори от повече от 30 държави.

На интернет адрес: http://www.procuba.cu/es/invertir/oportunidadesneg се предоставя пълна информация за  предлаганите инвестиционни проекти.

СТИВ-Хавана е на разположение  за допълнителни разяснения и съдействие. За контакти: Галина Костадинова, Ръководител СТИВ-Хавана, kostadinovagalina@yahoo.com

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българският бизнес гледа с умерен оптимизъм към 2019 година
БТПП представи резултати от проучване за очакванията на предприемачите Още
Среща с новоназначения посланик на Република Австрия Н.Пр. Андреа Вике
Обсъждане на съвместни инициативи за надграждане на традиционно добрите икономически връзки Още
Индивидуални срещи с американска компания Sellmark
За сътрудничество и коопериране с български партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Предстояща среща с посланика на Иран в Стара Загора
29 ноември в Търговско-промишлена палата - Стара Загора Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Публикувано е актуализираното ръководство на ISO за интегрирани системи за управление
Приложимо независимо дали системите са разработени по стандарти на ISO или не Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
За регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
България и Румъния ще проучват възможността за изграждане на нов мост на р. Дунав при Русе – Гюргево
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуализирано „Портфолио на възможностите за чуждестранни инвестиции в Куба за периода 2018-2019 г.“
На инвеститорите се предлагат 525 проекта, които обхващат всички икономически сектори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия публикува Годишния обзор на растежа за 2019 г.
И Доклада по механизма за ранно предупреждение Още