Брой 224 (1735), 22-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Публикувано е актуализираното ръководство на ISO за интегрирани системи за управление


През последните години броят на системите за управление нарасна значително, отразявайки потребностите и желанията на все повече организации, които искат да подобрят своята работа в широк кръг от сфери и сектори. Вече много компании имат повече от една система за управление. Поради тази причина беше актуализирано Ръководството на ISO за интегрирани системи за управление, което е приложимо независимо дали те са разработени по стандарти на ISO или не.

От подобряване на качеството до енергийна ефективност, опазване на околната среда или дори пътен трафик, използването на системи за управление нарасна значително през последните години, отразявайки все по-сложната среда за работа. Необходимостта от постоянно подобряване и поддържане на добро ниво на резултатност в работата подсказа необходимостта от такъв наръчник, който да ръководи организациите за ефективното проектиране на система за управление, която да бъде подходяща и интегрирана, да отговаря на потребностите и да може да се разширява.

ISO 9001 (качество), ISO 50001 (енергия) и ISO 14001 (околна среда) са само част от най-популярните и най-използваните стандарти на ISO за системи за управление (ССУ). ISO притежава портфолио от над 60 стандарта за системи за управление, които покриват области като здраве и безопасност при работа (ISO 45001), безопасност на хранителните продукти (ISO 22000), обучение (ISO 21000) и информационни технологии (ISO 27001).За разлика от другите видове стандарти, ССУ влияят върху различни аспекти и функции в организацията, а все повече компании прилагат повече от един такъв стандарт.

Изданието „Интегрирано използване на стандарти за системи за управление”, публикувано за първи път през 2008 г., събира международна експертиза от различни индустрии и добри практики в прилагането на интегрирани системи за управление. Ръководството е актуализирано, за да отрази множеството промени както в стандартите на ISO, така и в други стандарти.

Майкъл Маклийн, ръководител на работната група на ISO, разработила наръчника, казва, че ефективно създадената интегрирана система за управление може да помогне на организациите в много аспекти. „Много организации се възползват от различни системи за управление, които да им помогнат в осигуряването на увереност, че техните системи и процеси съответстват на целите им ,и да поддържат своя бизнес модел в непрекъснато променящата се среда”, казва той. „Този наръчник предоставя практически насоки за организациите как ефективно да пригодят своите системи за управление към своите стратегии, планове и дейности. Той предлага реални примери от действителността, които може да бъдат прилагани във всички сектори и индустрии. Наръчникът е приложим за всеки ССУ, а не само за тези на ISO.”

Изданието на английски език „Интегрирано използване на стандарти за системи за управление” може да бъде закупено от БИС.

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
Българският бизнес гледа с умерен оптимизъм към 2019 година
БТПП представи резултати от проучване за очакванията на предприемачите Още
Среща с новоназначения посланик на Република Австрия Н.Пр. Андреа Вике
Обсъждане на съвместни инициативи за надграждане на традиционно добрите икономически връзки Още
Индивидуални срещи с американска компания Sellmark
За сътрудничество и коопериране с български партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Предстояща среща с посланика на Иран в Стара Загора
29 ноември в Търговско-промишлена палата - Стара Загора Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Публикувано е актуализираното ръководство на ISO за интегрирани системи за управление
Приложимо независимо дали системите са разработени по стандарти на ISO или не Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
За регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
България и Румъния ще проучват възможността за изграждане на нов мост на р. Дунав при Русе – Гюргево
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуализирано „Портфолио на възможностите за чуждестранни инвестиции в Куба за периода 2018-2019 г.“
На инвеститорите се предлагат 525 проекта, които обхващат всички икономически сектори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия публикува Годишния обзор на растежа за 2019 г.
И Доклада по механизма за ранно предупреждение Още