Брой 161 (671), 22-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Въпросите на тристранното сътрудничество – обект на изследване от БТПП

Екип от експерти на БТПП заедно с Института по пазарна икономика направиха анализ на тристранния диалог в България в рамките на проект „TRUST“, изпълняван от Палатата в качеството й на национално призната работодателска организация, с финансовата подкрепа на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Направените анализи и произтичащите от това изводи, заключения и препоръки могат да бъдат намерени  ТУК.

В рамките на проекта бях разгледани следните аспекти на тристранното сътрудничество:

  • Регулаторна рамка, прозрачност и публичност на тристранния диалог на национално равнище;
  • Колективно трудово договаряне в България;
  • Ефекти от динамиката в минималните осигурителни прагове върху пазара на труда;
  • Анализ на тристранния диалог в сектори транспорт, производство на облекло и хлебопроизводство.

За обогатяване на българския опит в областта на социалния диалог допринесе Конфедерация на норвежките работодатели (NHO), официален партньор по проекта. Представители на NHO взеха участие в организирана по проекта кръгла маса в БТПП. Натрупаният опит и разгледани „добри практики“ бяха представени и на последвалата поредица от семинари, организирани в шестте планови региона на страната. Семинарите бяха посрещнати с голям интерес от местни заинтересовани страни в градовете Бургас, Монтана, Търговище, Перник, Хасково и Силистра.

Изпълнението на проекта приключва в края на месец октомври тази година и е планирано организирането на финална пресконференция в БТПП. Информация за предстоящото събитие ще бъде публикувана допълнително.

НОВИНИ ОТ БТПП
Въпросите на тристранното сътрудничество – обект на изследване от БТПП
Анализ на тристранния диалог в конкретни сектори - транспорт, производство на облекло и хлебопроизводство Още
Представяме наръчник за защита неприкосновенността и личните данни на работното място
Информация и съвети, приложими към целия цикъл на трудовия процес – от търсене на работа, кандидатстване и участие в конкурси, изпълнение на служебните правоотношения, дори и след прекратяване на трудовите правоотношения Още
БТПП осигури петдневен лагер за децата от Център “Вълшебство”
Повече от 40 години Палатата оказва помощ на деца от детски домове Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Покана от Търговско-промишлена камара – Пловдив за участие в двустранни бизнес срещи по време на изложението Мacfrut 2014
Стотици компании ще представят своите нови продукти - от производство до преработка, от опаковане до маркетинг, от технологии до логистика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика"
Бенефициентите следва да изпълняват договорите с избраните изпълнители, съгласно условията, записани в тях Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Проведе се второто заседание на работната група за изграждане на газовата връзка Турция - България
Обсъдени са проектантските и инвестиционните дейности по газопровода, техническите параметри и възможностите за финансиране Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство приема предложения за вписване в „Златната книга на откривателите и изобретателите”
Съгласно регламента предложенията се правят от стопански, научни и обществени организации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Докъде се простира ЕС отвъд географските граници на Европа
Френска Полинезия е далеч отвъд географските граници на Европа, но е част от ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен инвестиционен форум, 1-2 октомври 2014 г., Аваза, Туркменистан
Здравеопазването и изпълнението на програми за подобрение на здравната система в Туркменистан – във фокуса на събитието Още