Брой 161 (671), 22-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представяме наръчник за защита неприкосновенността и личните данни на работното място


Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е разработила публикацията „Защита на неприкосновеността на работното място. Наръчник за служители”. Тя е резултат от изпълнението на международен проект „Повишаване на осведомеността по въпросите, свързани със защитата на личните данни на служителите, работещи в ЕС”, по който Комисията си сътрудничи през последните две години с надзорните органи за защита на данните на Полша, Чехия и Хърватия.

Целта на наръчника е да представи информация и препоръки на лицата на пазара на труда в ЕС, относно защитата на тяхната неприкосновеност и лични данни. Той предоставя полезна информация и съвети, приложими към целия цикъл на трудовия процес – от периода на търсене на работа, кандидатстване и участие в конкурси, периода на изпълнение на служебните правоотношения, както и периода след прекратяване на трудовите правоотношения.

Специална глава в публикацията е посветена на правата на служителите и ролята на надзорните органи в процеса на защитата на личните данни. Наръчникът е част от стратегията на КЗЛД за превенция на злоупотреби с лични данни чрез повишаване на информираността на обществото.

Публикацията е достъпна  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Въпросите на тристранното сътрудничество – обект на изследване от БТПП
Анализ на тристранния диалог в конкретни сектори - транспорт, производство на облекло и хлебопроизводство Още
Представяме наръчник за защита неприкосновенността и личните данни на работното място
Информация и съвети, приложими към целия цикъл на трудовия процес – от търсене на работа, кандидатстване и участие в конкурси, изпълнение на служебните правоотношения, дори и след прекратяване на трудовите правоотношения Още
БТПП осигури петдневен лагер за децата от Център “Вълшебство”
Повече от 40 години Палатата оказва помощ на деца от детски домове Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Покана от Търговско-промишлена камара – Пловдив за участие в двустранни бизнес срещи по време на изложението Мacfrut 2014
Стотици компании ще представят своите нови продукти - от производство до преработка, от опаковане до маркетинг, от технологии до логистика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика"
Бенефициентите следва да изпълняват договорите с избраните изпълнители, съгласно условията, записани в тях Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Проведе се второто заседание на работната група за изграждане на газовата връзка Турция - България
Обсъдени са проектантските и инвестиционните дейности по газопровода, техническите параметри и възможностите за финансиране Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство приема предложения за вписване в „Златната книга на откривателите и изобретателите”
Съгласно регламента предложенията се правят от стопански, научни и обществени организации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Докъде се простира ЕС отвъд географските граници на Европа
Френска Полинезия е далеч отвъд географските граници на Европа, но е част от ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен инвестиционен форум, 1-2 октомври 2014 г., Аваза, Туркменистан
Здравеопазването и изпълнението на програми за подобрение на здравната система в Туркменистан – във фокуса на събитието Още