Брой 161 (671), 22-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Проведе се второто заседание на работната група за изграждане на газовата връзка Турция - България


В Министерството на икономиката и енергетиката се проведе второто заседание на съвместната работна група за изграждане на междусистемната газова връзка Турция – България. "Днешната среща е важен елемент от усилията на правителството за диверсификация на газовите доставки на страната". Това каза зам.-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов по време на работното заседание на експертите от България и Турция. Обсъдени бяха проектантските и инвестиционните дейности по газопровода, техническите параметри и възможностите за финансиране.

"Бизнес моделът на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка между двете страни трябва да се разглежда като двупосочен интерконектор, който да позволява реализирането на газови потоци от България за Турция, както и от Турция за България и региона", подчерта Павлов.

По думите на зам.-министъра ускоряването на изграждането на интерконекторите с Гърция и Турция ще осигурят възможност за доставки на природен газ от алтернативни източници. Той бе категоричен, че продължава работата и по газовите връзки с Румъния и Сърбия. Реализирането на проекта ITB ще помогне на България и Турция да разширят и оползотворят в по-голяма степен възможностите на националните си газови мрежи. Следващото заседание на работната група за изграждане на интерконектора Турция – България се предвижда да се проведе в края на месец септември в Турция.

НОВИНИ ОТ БТПП
Въпросите на тристранното сътрудничество – обект на изследване от БТПП
Анализ на тристранния диалог в конкретни сектори - транспорт, производство на облекло и хлебопроизводство Още
Представяме наръчник за защита неприкосновенността и личните данни на работното място
Информация и съвети, приложими към целия цикъл на трудовия процес – от търсене на работа, кандидатстване и участие в конкурси, изпълнение на служебните правоотношения, дори и след прекратяване на трудовите правоотношения Още
БТПП осигури петдневен лагер за децата от Център “Вълшебство”
Повече от 40 години Палатата оказва помощ на деца от детски домове Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Покана от Търговско-промишлена камара – Пловдив за участие в двустранни бизнес срещи по време на изложението Мacfrut 2014
Стотици компании ще представят своите нови продукти - от производство до преработка, от опаковане до маркетинг, от технологии до логистика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика"
Бенефициентите следва да изпълняват договорите с избраните изпълнители, съгласно условията, записани в тях Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Проведе се второто заседание на работната група за изграждане на газовата връзка Турция - България
Обсъдени са проектантските и инвестиционните дейности по газопровода, техническите параметри и възможностите за финансиране Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство приема предложения за вписване в „Златната книга на откривателите и изобретателите”
Съгласно регламента предложенията се правят от стопански, научни и обществени организации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Докъде се простира ЕС отвъд географските граници на Европа
Френска Полинезия е далеч отвъд географските граници на Европа, но е част от ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен инвестиционен форум, 1-2 октомври 2014 г., Аваза, Туркменистан
Здравеопазването и изпълнението на програми за подобрение на здравната система в Туркменистан – във фокуса на събитието Още