Брой 96 (1608), 23-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обучение за новия стандарт ISO 45001:2018 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа

За поддържане на квалификацията на служителите си в съответствие с новостите в нормативната уредба, БТПП проведе обучение на експертите си от Регионалните търговско-промишлени палати/камари в рамките на Програмата за здравословни и безопасни условия на труд. Темата бе „Система за управление на здравето и безопасността при работа". Лекторът – н.с. Митко Мирчен, запозна подробно участниците с приетия нов стандарт ISO 45001:2018, публикуван през март т.г.

ISO 45001 замества OHSAS 18001 като се превръща в ISO стандартът за управление на системи за здравето и безопасността при работа (СУЗБР). Стандартът не само заменя OHSAS 18001, но той ще може да се интегрира и с други системи за управление, защото споделя новата структура, определена в Анекс SL – свързва се пряко с новите версии на ISO 9001 и ISO 14001.

Стандартът е наличен в превод на български език - БДС ISO 45001: 2018.

Новият стандарт определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа и дава насоки за нейното прилагане, за да могат организациите да осигурят безопасни и здравословни работни места, като предотвратяват наранявания и заболявания, свързани с работата, и подобряват своята резултатност.

Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина и естество на дейност, която желае да създаде, внедри и поддържа система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР), да елиминира опасностите и да сведе до минимум рисковете за ЗБР.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено събрание в БАН за Деня на българската просвета и култура
Председателят на БТПП бе сред официалните гости на събитието Още
Обучение за новия стандарт ISO 45001:2018 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа
Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина и естество на дейност Още
Електронна платформа за медиация e-MEDIATION ще бъде представена в Пловдив, София и Стара Загора
Предвиждат се още презентации в Бургас и Варна до края на 2018 г. Още
Българо-руски бизнес форум „МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ – 2018“
13 юни 2018 г., БТПП Още
Нови членове на Палатата
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
Приет е отчет за изпълнението на Третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса
Промени в Закона за опазване на околната среда намаляват административната тежест за бизнеса
Възможност за обединена процедура при инвестиционни предложения, които подлежат едновременно на три процедури Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът прие нов подход за договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС
Биологично земеделие: приети нови правила на ЕС
Ясни и стабилни правила за този бързо развиващ се сектор Още