Брой 96 (1608), 23-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Биологично земеделие: приети нови правила на ЕС


На 22 май Съветът на Европейския съюз прие нови правила на ЕС относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

Новият регламент насърчава устойчивото развитие на биологичното производство в ЕС и има за цел да се гарантира лоялна конкуренция за земеделските стопани и оператори, предотвратяване на измамите и нелоялните практики и подобряване на доверието на потребителите в биологичните продукти.
Старите правила за биологичното производство не бяха еднородни в рамките на ЕС, тъй като включваха широк кръг от различни практики и изключения. Освен това принципът на равностойност, приложим за вносните биологични храни, създаде положение, при което се прилагаха различни стандарти за различните производители от една и съща държава.

Ето защо беше необходима нова законодателна рамка, за да може този бързо развиващ се сектор да разполага с ясни и стабилни правила, а и за да се даде възможност на производителите на биологични продукти за лоялна конкуренция, независимо дали произвеждат в ЕС или в трета държава. Освен това, благодарение на новите правила, когато потребителите купуват продукт с логото на ЕС за биологично производство, те могат да бъдат сигурни, че получават същото качество в целия ЕС.

Повече информация  тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено събрание в БАН за Деня на българската просвета и култура
Председателят на БТПП бе сред официалните гости на събитието Още
Обучение за новия стандарт ISO 45001:2018 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа
Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина и естество на дейност Още
Електронна платформа за медиация e-MEDIATION ще бъде представена в Пловдив, София и Стара Загора
Предвиждат се още презентации в Бургас и Варна до края на 2018 г. Още
Българо-руски бизнес форум „МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ – 2018“
13 юни 2018 г., БТПП Още
Нови членове на Палатата
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
Приет е отчет за изпълнението на Третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса
Промени в Закона за опазване на околната среда намаляват административната тежест за бизнеса
Възможност за обединена процедура при инвестиционни предложения, които подлежат едновременно на три процедури Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът прие нов подход за договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС
Биологично земеделие: приети нови правила на ЕС
Ясни и стабилни правила за този бързо развиващ се сектор Още