Брой 96 (1608), 23-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Съветът прие нов подход за договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС


Съветът на ЕС прие заключения относно договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС. В заключенията се излагат основните принципи, на които ще се базира подходът на Съвета при воденето на търговски преговори в бъдеще.

Този подход е изготвен най-вече в отговор на Становището на Съда на ЕС относно разпределението на компетенциите между Съюза и неговите държави членки за сключването на ССТ между ЕС и Сингапур. В решението си Съдът постанови, че само разпоредбите, отнасящи се до непреките чуждестранни инвестиции и режима за уреждане на спорове между инвеститори и държави, попадат в обхвата на „споделената компетентност“.

Подходът отразява също речта на председателя Юнкер от 2017 г. за състоянието на Съюза и съобщението на Комисията „Балансирана и прогресивна търговска политика с цел извличане на ползите от глобализацията“, където се изтъква нуждата да се гарантира легитимността и всеобхватността на процесите на договаряне и приемане в търговската политика, независимо дали окончателното решение за приемане се взема само на равнище ЕС или и на равнище държави членки.

В заключенията Съветът взема под внимание намерението на Комисията да отправи препоръка за разделяне в отделни споразумения на разпоредбите, свързани с инвестициите, които ще изискват одобрение от ЕС и всички негови държави членки, и другите търговски разпоредби, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на ЕС. В текста се посочва и как Съветът възнамерява да подходи по този въпрос в бъдеще, включително в конкретния случай със споразуменията с Австралия, Нова Зеландия и Япония.

Прочетете още информация тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено събрание в БАН за Деня на българската просвета и култура
Председателят на БТПП бе сред официалните гости на събитието Още
Обучение за новия стандарт ISO 45001:2018 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа
Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина и естество на дейност Още
Електронна платформа за медиация e-MEDIATION ще бъде представена в Пловдив, София и Стара Загора
Предвиждат се още презентации в Бургас и Варна до края на 2018 г. Още
Българо-руски бизнес форум „МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ – 2018“
13 юни 2018 г., БТПП Още
Нови членове на Палатата
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
Приет е отчет за изпълнението на Третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса
Промени в Закона за опазване на околната среда намаляват административната тежест за бизнеса
Възможност за обединена процедура при инвестиционни предложения, които подлежат едновременно на три процедури Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът прие нов подход за договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС
Биологично земеделие: приети нови правила на ЕС
Ясни и стабилни правила за този бързо развиващ се сектор Още