Брой 226 (2232), 24-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Да не се допуска забавяне от страна компетентните органи на потвърждения на нотификация за внос на отпадъци


Българската търговско-промишлена палата беше информирана от свои членове, че се допуска забавяне с повече от 30 дни за вземането на решения по искания на нотификация за внос на отпадъци по реда на Регламент 1013/2006 и Закона за управление на отпадъците.

По този повод БТПП  обърна внимание на министъра на околната среда и водите Емил Димитров, че сроковете за вземането на решения по гореописаните искания са регламентирани в чл. 9 от Регламент 1013/2006 и същите задължават компетентните органи в държавите членки да се произнесат в 30-дневен срок. Съгласно българското законодателство за компетентен орган за вземането на решението на исканията  е определен Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице. В регламента още е нормативно заложено, че непроизнасянето в срок се счита за мълчаливо съгласие, което е валидно за срок от една година.

БТПП настоява да се вземат мерки за спазване на сроковете от страна на задължените по закон лица и да не се допуска забавяне при издаването на разрешителни, касаещи международен документооборот, тъй като това може да увреди интересите както на заинтересованите лица, така и на българската държава.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Да не се допуска забавяне от страна компетентните органи на потвърждения на нотификация за внос на отпадъци
Покана за участие в Международно брокерско събитие за сектор "Туризъм"
10-11 декември 2020, Сан Бартоломе де Тирахана, Гран Канария, Испания/ онлайн Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Уъркшоп "Бъдеще и последни тенденции в социалния диалог"
Покана от Камарата на строителите в България, на 9 и 16 декември 2020 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До средата на декември фирмите плащат авансовия корпоративен данък за 2020 година
Това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за тази година Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Отговор на всяка криза – по-високи заплати и социални плащания
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Първи китайски уебинар за икономическо и търговско сътрудничество и обмен между търговско-промишлени палати на страните от Централна и Източна Европа
По инициативата "Един пояс, един път" Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Виртуални посещения в БАН по време на Европейската нощ на учените