Назад

Продължава партньорството с Австрийското търговско представителство в БългарияПредседателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов проведе среща с новоназначения ръководител на Търговското представителство към Посолството на Австрия в България – Филипе-Джузепе Купфер.

В срещата участва и Улрике Щрака, която до сега изпълняваше тази длъжност.  Тя е отличавана неколкократно от БТПП за съдействието при развитието на двустранните икономически отношения, както и за изпълнението на целите на БТПП.  Улрике Щрака е отличена с Годишна награда за 2018 г. за активиране на икономическото сътрудничество между България и Австрия, участва в организираната неотдавна от БТПП кръглата маса по линия на Инициативата „Три морета“, в онлайн среща на Съвета на браншовите организации към БТПП, в многобройни бизнес форуми, включително по повод официалното посещение на президента на Република Австрия г-н Александър Ван дер Белен у нас.

Цветан Симеонов запозна новоназначения ръководител на Търговското представителство с дейността на БТПП, услугите, които Палатата предоставя онлайн по време на пандемията, както и с активното сътрудничество на БТПП с Австрийската търговска камара и Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати /ЕВРОПАЛАТИ/.

По време на работната среща бе обсъден търговския стокообмен с Австрия, като важен и традиционен партньор на България. По данни на Министерство на икономиката на България износът ни за 2020г. възлиза на 536.6 млн. евро, а вносът от Австрия е 821.9 млн. евро. Стокообменът е на стойност 1 358.6 млн. евро, като отбелязва спад от 2.1% през миналата година.

Филипе-Джузепе Купфер информира за предстоящи инициативи на Търговското представителство, сред които участие с щанд и делегация по време на изложението за машини и технологии в металообработването - MACHTECH & INNOTECH EXPO, което ще се проведе в периода 14-17 септември т.г. в Интер Експо Център, София. Редица австрийски компании търсят партньорски отношения с български предприятия в сферата на металообработването.