Назад

Международна конференция на тема „Предизвикателства пред трансформацията на индустрията“


От 14 до 17 септември форумът ще събере в Интер Експо Център над 130 български и чуждестранни фирми

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) отправя покана за участие в Международна конференция  на тема „Предизвикателства пред трансформацията на индустрията“, която ще се проведе на 14 септември 2021 г., по време на Международно изложение за машини и технологии за металообработка MachTech & InnoTech Expo 2021, Интер Експо Център, гр. София, България.

Тази година в рамките на изложението ще бъде организирана богата съпътстваща програма и ще се разглеждат важни за машиностроителния и технологичния сектор теми.

Международната конференция, която ИАНМСП организира в партньорство с Интер Експо Център и Българска браншова камара – машиностроене (ББКМ), ще се проведе на 14.09.2021 г. в специално изградена семинарна зала в Интер Експо Център. Очаква се в събитието да вземат участие голям брой професионалисти.

Конференцията е посветена на дигитализацията на индустрията и има за цел представяне на възможностите за оптимизация на процесите в производството. Програмата на конференцията предвижда да се разгледат изключително важни и актуални теми за бранша като: „Връзката между науката и бизнеса при дигиталната трансформация в машиностроенето“, „Прилагане на съвременни системи на управление на производствените процеси“, „Нови тенденции в металообработването“ и др.

Условия за участие и необходими документи ТУК

При интерес за участие в конференцията, следва най-късно до 31.08.2021 г. (вкл.), предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg.

За допълнителна информация:

Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg.

Кристин Житарска, старши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7986, e-mail: k.zhitarska@sme.government.bg.