Брой 163 (923), 25-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

НСТС обсъди наредбата, която ще регламентира прехвърлянето на осигурителни вноски от пенсионните фондове към НОИ

НСТС обсъди на своето заседание днес проекта на Наредба за реда на избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на осигурителните вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и обмен на информация

Предложеният проект на наредба произтича от промените в Кодекса за социалното осигуряване във връзка с допълнителното задължително пенсионно осигуряване и касае правото на лицата да избират и да прехвърлят осигуряването си в частни пенсионни фондове или в държавното обществено осигуряване.

На заседанието позиции по темата изказаха министърът на финансите и представителите на всички социални партньори.

Проектът на наредба бе подкрепен от финансовия министър и част от представителните работодателски и синдикални организации.

Друга част от партньорските организации представиха своите съображения в насока по-нататъшна работа по проекта на наредба. Представени бяха предложения за усъвършенстване на проекта на наредба в насока повече равнопоставеност при прехвърлянето на осигуровки в двете посоки и повишаване възможностите за информираност на осигурените лица. Направени бяха коментари относно нуждата да се поддържа баланса на отделните стълбове на пенсионното осигуряване и да се отчита ролята фондовете със специално предназначение, какъвто е т. нар. Сребърен фонд. Беше обърнато внимание и на липсата на финансова обосновка на проекта на наредба.

БТПП предлага в наредбата да се разпише ред за контрол и отговорност на длъжностите лица и органите по прилагане на разпоредбите й, вкл. и за защита на личните данни. Становището на БТПП  ТУК

Въпреки непостигането на общо съгласие на днешното заседание на НСТС, бяха отбелязани положителни резултати в социалния диалог при работата по проекта на наредба.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС обсъди наредбата, която ще регламентира прехвърлянето на осигурителни вноски от пенсионните фондове към НОИ
В своето становище БТПП подчерта необходимостта от по-детайлна уредба на материята, като основна гаранция за избягване на противоречиви практики и накърняване на интересите на осигурените лица Още
Среща с новия посланик на България в Нигерия
Нигерийски фирми проявяват интерес за сътрудничество в областта на хранително-вкусовата промишленост и възобновяемите енергийни източници Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Нова мрежа от видеоконферентни центрове, представена пред бизнеса в Русе
За осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион Румъния – България Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
И приходите, и разходите на ДОО надвишават планираните към края на юни
Основните разходи в системата са за пенсии – почти 4,2 млрд. лева, сочи отчетът на НОИ Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Споразумение за сътрудничество между България и Туркменистан в областта на строителството и архитектурата
За активно партньорство между икономически субекти от двете страни в областта на строителството и производството на строителни материали Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Търг за разработване на находище на мрамор в Киргизстан