Брой 163 (923), 25-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Нова мрежа от видеоконферентни центрове, представена пред бизнеса в Русе

За осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион Румъния – България

На информационна среща с бизнеса в Русе изпълнителният директор на Русенската-търговско индустриална камара Милен Добрев представи видеоконферентните центрове в Русе, Враца, Крайова и Кълъраш, създадени по проект „Заедно в реално време: мрежа от видео конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион” (CBC Live). Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Милен Добрев изтъкна множеството предимства на видеоконферентната мрежа, базирана на най-новите технологични решения, които дават чувство за реално присъствие на участниците, изграждат среда на жива комуникация с кристален образ и перфектен звук, позволяват общуване и превод в реално време и в същото време гарантират конфиденциалността, необходима за преговори между фирмите и институциите.

Проектът се осъществява от Русенска търговско-индустриална камара, Сдружение „Общество Идеин”, Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации – Крайова, Търговско-промишлена палата – Враца и Търговско-индустриална и земеделска камара – Кълъраш.

За контакти: Русенска търговско-индустриална камара, Русе, бул. „Цар Фердинанд” 3А, тел. +359 82 825 875, факс +359 82 825 873, info@rcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС обсъди наредбата, която ще регламентира прехвърлянето на осигурителни вноски от пенсионните фондове към НОИ
В своето становище БТПП подчерта необходимостта от по-детайлна уредба на материята, като основна гаранция за избягване на противоречиви практики и накърняване на интересите на осигурените лица Още
Среща с новия посланик на България в Нигерия
Нигерийски фирми проявяват интерес за сътрудничество в областта на хранително-вкусовата промишленост и възобновяемите енергийни източници Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Нова мрежа от видеоконферентни центрове, представена пред бизнеса в Русе
За осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион Румъния – България Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
И приходите, и разходите на ДОО надвишават планираните към края на юни
Основните разходи в системата са за пенсии – почти 4,2 млрд. лева, сочи отчетът на НОИ Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Споразумение за сътрудничество между България и Туркменистан в областта на строителството и архитектурата
За активно партньорство между икономически субекти от двете страни в областта на строителството и производството на строителни материали Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Търг за разработване на находище на мрамор в Киргизстан