Брой 163 (923), 25-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АФЙЕ БАЛКАН ДОО (AFJE BALKAN LTD)
Бивша югославска република Македония

Транспорт в страната и чужбина

БАТИС (BATIS)
Киргизстан

Търговия с хранителни стоки

БОНАНЗА КЕ (BONANZA KE)
Украйна

Отглеждане на овце, кози и други животни; ловно стопанство; посредническа дейност в търговия със селскостопански суровини

ВАРУС ТЕХНОЛОГИЯ (VARUS TECHNOLOGIA)
Мексико

Консултантски услуги в областта на изчислителната техника

ДИЗАЙНПРОЕКТ (DIZAINPROEKT)
Руска Федерация

Продажба на собствено недвижимо имущество; транспортна обработка на товари; различна търговия на едро

ЕС ЕЙ КЮ ДЖИЛАНИ ИНСТРУМЕНТС (S.A.Q. JILLANI INSTRUMENTS)
Пакистан

Зъболекарски и хирургически инструменти; инструменти за грижа за косата

ИЗДАТЕЛСТВО РЕСУРС (IZDATELSTVO RESURS)
Руска Федерация

Издаване на книги

ИНОВАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО МОНОЛИТ, ИТД МОНОЛИТ (INOVATIVNO-TEKHNOLOGICHNO DRUZHESTVO MONOLIT, ITD MONOLIT)
Украйна

Механична обработка на метални изделия

КЛИО (KLIO)
Руска Федерация

Таксиметрови услуги

ЛАРГО КОНСАЛТ (LARGO CONSULT LLC)
Украйна

Консултантски услуги за разработване на уеб

ОРИКС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ (ORIX INTERNATIONAL)
Англия

Обработка и консервиране на плодове и зеленчуци; внос и износ с хранителни продукти

ПАТРИУС (PATRIUS)
Руска Федерация

Консултации по покупка и управление на недвижими имоти

ПРОГРЕСИВ (PROGRESIV)
Сърбия

Търговия с безалкохолни напитки, бира и вино

ПРОИЗВОДСТВЕН КООПЕРАТИВ АРТЕЛ (PROIZVODSTVEN KOOPERATIV ARTEL)
Руска Федерация

Строителство на сгради и съоръжения; дейност, свързана с използване на компютри и информационни технологии

ПРОИЗВОДСТВЕНА ГРУПА КАЙМАН (PROIZVODSTVENA GRUPA KAYMAN)
Украйна

Производство на: строителни материали от пластмаси; изделия от тел, вериги и пружини; инсталиране на машини и оборудване

ТЪМ (TYM)
Руска Федерация

Търговия на едро с риба, морски продукти и рибни консерви

Шедьовър Компани (Shedevr Company)
Украйна
 

Дейност в сферата на спорта и отдиха; фризьорски и козметични услуги
 

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС обсъди наредбата, която ще регламентира прехвърлянето на осигурителни вноски от пенсионните фондове към НОИ
В своето становище БТПП подчерта необходимостта от по-детайлна уредба на материята, като основна гаранция за избягване на противоречиви практики и накърняване на интересите на осигурените лица Още
Среща с новия посланик на България в Нигерия
Нигерийски фирми проявяват интерес за сътрудничество в областта на хранително-вкусовата промишленост и възобновяемите енергийни източници Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Нова мрежа от видеоконферентни центрове, представена пред бизнеса в Русе
За осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион Румъния – България Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
И приходите, и разходите на ДОО надвишават планираните към края на юни
Основните разходи в системата са за пенсии – почти 4,2 млрд. лева, сочи отчетът на НОИ Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Споразумение за сътрудничество между България и Туркменистан в областта на строителството и архитектурата
За активно партньорство между икономически субекти от двете страни в областта на строителството и производството на строителни материали Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Търг за разработване на находище на мрамор в Киргизстан