Брой 17 (1029), 26-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепя декларацията на смесените търговски камари в България


БТПП посреща с удовлетворение  Отвореното писмо на десет смесени търговски камари в България, с което декларират обща позиция в подкрепа на дългоочакваната съдебна реформа у нас. Те изразяват загриженост „от засилващото се впечатление както в страната, така и сред международните инвеститорски среди, че в България има недостиг на върховенство на закона.”

БТПП неотлъчно поставя този въпрос пред всички парламентарно представени политически сили. Още в Становището на Палатата относно Програмната декларация с ключови приоритети за формиране на стабилно парламентарно мнозинство в 43-то Народно събрание се посочва необходимостта от прекратяване на партийната намеса и лобисткото вмешателство в дейността на съда и прокуратурата – спазване на конституционния принцип за независимост на съдебната власт. БТПП също в свои становища и позиции настоява за осигуряване на промяна на конституционния модел на съдебната власт. Отстоява виждането, че принципът за публичност, прозрачност и обществен контрол следва да се прилага към цялата съдебна система, включително прокуратурата.

В Насоките за дейността на БТПП за периода 2014–2018 г. са заложени действия за решително ограничаване на корупцията и за увеличаване привлекателността на страната ни за чуждестранните инвеститори.

Палатата следи усещането на българския бизнес за справедливост и върховенство на закона. В  допитване до членовете на Палатата от март 2015 г. 80% от предприемачите посочват функционирането на съдебната система като пречка за благоприятна бизнес среда. Членовете на БТПП отбелязват, че множеството изисквания при европейските проекти не са инструменти за контрол, а само база за корупция и демотивират инвеститорите. На резултатите от това проучване бе дадена публичност чрез медиите и получиха широк обществен отзвук.

БТПП ще подкрепи усилията и на други работодателски организации и синдикати, както и на други структури на гражданското общество, насочени към успешното осъществяване на нужните реформи за устойчиво развитие на страната ни, за привлекателна инвестиционна среда и доверие на инвеститорите.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя декларацията на смесените търговски камари в България
В своите програмни документи, становища и позиции Палатата неотлъчно поставя въпроса за решително ограничаване на корупцията Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейски портал за инвестиционни проекти
Предлага в рамките на един уебсайт достъп до стандартизирана и прозрачна информация за инвестиционните възможности в цяла Европа Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Оценка на доходите и бедността по типови групи
Автор: Петър Ганев, Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Указания на НАП за ДДС режим при ползване на служебни активи за лични нужди
Регистрираните по ДДС компании трябва да направят съответното деклариране до 14 февруари Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020
11 февруари 2016 г., София, Бест Уестърн Хотел Експо Още