Брой 17 (1029), 26-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове. Проектът е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в разпоредбите в чл. 12, ал. 2, т. 5 и  чл. 13, ал. 2, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.). В тази връзка в чл. 7 и чл. 13, ал. 3 от наредбата думата „пристигане“ се заменя с „получаване/ разтоварване“.
С предложения проект на наредба се цели и намаляване на броя на документите, които се попълват от водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката. В тази връзка се предвижда отмяна на задължението за попълване на заявлението по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3 от наредбата. Предвижда се събирането на необходимите данни да се осигурява чрез добавяне на реквизитите за дата и час на получаване/разтоварване на стоката в декларацията по образец, съгласно Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3.
С предложения проект на наредба се предвижда и въвеждане на нови реквизити в декларацията по образец, съгласно Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3. Необходимостта от въвеждането им е във връзка със случаите на претоварване на стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава-членка на Европейския съюз за друга държава членка.

Обществените консултации продължават до 8 февруари 2016 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя декларацията на смесените търговски камари в България
В своите програмни документи, становища и позиции Палатата неотлъчно поставя въпроса за решително ограничаване на корупцията Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейски портал за инвестиционни проекти
Предлага в рамките на един уебсайт достъп до стандартизирана и прозрачна информация за инвестиционните възможности в цяла Европа Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Оценка на доходите и бедността по типови групи
Автор: Петър Ганев, Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Указания на НАП за ДДС режим при ползване на служебни активи за лични нужди
Регистрираните по ДДС компании трябва да направят съответното деклариране до 14 февруари Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020
11 февруари 2016 г., София, Бест Уестърн Хотел Експо Още