Брой 17 (1029), 26-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ

Оценка на доходите и бедността по типови групи

Автор: Петър Ганев, Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика

Групиране на населението на 16 и повече години по икономическа активност, образоване и населено място - оценка на доходите и риска от бедност

В представените по-долу инфографики се фокусираме върху три основни разделителни линии за доходите в България - по икономическа активност, по образование и по големина на населеното място.

В отделни клетки са представени броят на хората, които отговарят на тези критерии, средният еквивалентен доход в тази група, както и рискът от попадане в бедност за хората, които влизат в нея. Инфографиките са част от анализ на ИПИ, който бе  представен днес, 26 януари 2016 г.

Образование и икономическа активност

  • Най-рисковата група са безработните, които (особено ако са с ниско образование) имат изключително ниски доходи и много високи нива на бедност - над 80% за безработните с начално или по-ниско образование и 60% за безработните с основно образование;
  • Най-значимият фактор за бедността е образованието - независимо от икономическата активност на лицата, по-ниското образование се отразява драматично на доходите и риска от бедност;
  • Заетите са групата с най-високи доходи и много ниски нива на бедност - рискът от бедност за заетия с поне средно образование е чувствително под 10%. Въпреки това, в сравнително по-малобройната група на заети с начално или по-ниско образование също се наблюдават високи нива на бедност - над половината от необразованите заети са бедни;
  • При по-ниските нива на образование доходите и бедността при неактивните  са сравними с тези при заетите. Това е едно от обясненията за сравнително ниските нива на икономическа активност сред по-ниско квалифицираните.

Икономическа активност и големина на населеното място

  • Наблюдават се много ниски доходи и високи нива на бедност в малките населени места - всеки трети в селата на практика е беден, което е поне три пъти повече спрямо бедността в големия град;
  • Различията при пенсионерите са сравнимо по-малки както според образованието, така и според големината на населеното място. Това е следствие от солидарната пенсионна система, която силно намалява разликата в доходите между различните групи пенсионери.

изтегли презентация | изтегли прессъобщение

www.bednostbg.info

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя декларацията на смесените търговски камари в България
В своите програмни документи, становища и позиции Палатата неотлъчно поставя въпроса за решително ограничаване на корупцията Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейски портал за инвестиционни проекти
Предлага в рамките на един уебсайт достъп до стандартизирана и прозрачна информация за инвестиционните възможности в цяла Европа Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Оценка на доходите и бедността по типови групи
Автор: Петър Ганев, Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Указания на НАП за ДДС режим при ползване на служебни активи за лични нужди
Регистрираните по ДДС компании трябва да направят съответното деклариране до 14 февруари Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020
11 февруари 2016 г., София, Бест Уестърн Хотел Експо Още