Брой 229 (989), 26-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП не приема предложението за увеличение на платения годишен отпуск от 20 на 25 дни


Българската търговско-промишлена палата определя като неприемливо предложеното в Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда  увеличение на платения годишен отпуск от 20 дни на 25 дни, поради следните съображения:

  • На първо място Палатата счита, че с увеличаване на неработните дни в годината няма да се повлияе върху намаление на стреса –  последното е записано като цел в мотивите към законопроекта;
  • Ефективни мерки за намаляване на стреса (макар да няма утвърден критерий за неговото измерване), който засяга както работещите, така и работодателите, би следвало да се обвързват с корпоративни практики, които са различни според спецификата на работодателите и техните служители, част са от фирмената култура и не сe свеждат до императивни норми;
  • Намалението на броя на работните дни автоматично лишава икономиката на страната от възможности да се произвежда повече, да формира траен икономически растеж и съответно да се повишават доходите;
  • Икономическото развитие на България не е достигнало до нивото на високоразвитите държави, за да можем да си позволим по-малко да работим. Както е известно от години наред България е на последно място по производителност на труда сред целия Европейски съюз. При шест пъти по-ниска производителност в България (през 2013 година един работещ у нас изработва 5 евро на час, спрямо 32 евро средно за работещите от ЕС) нарастването на броя на неработните дни ще влоши и затвърди още повече неблагоприятните резултати;
  • Макар че сме на последно място по производителност, обобщавайки информацията за отпуските от страните в ЕС, виждаме, че при още 13 държави платеният отпуск в общия случай е също колкото в България -20 работни дни (4 седмици). Това са Белгия, Гърция, Ирландия, Кипър, Латвия, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения,Унгария, Хърватия и Чешка Република;
  • За оценка на ефекта върху икономиката разчетите на БТПП показват, че за всеки допълнителен неработен ден в годината, брутният ни вътрешен продукт ще бъде с 393 млн.лв. по-малко или общият сумарен ефект при реализиране на предложението за увеличаване на платения годишен отпуск с 5 дни се равнява на 1,965 млрд. лв. по-нисък брутен вътрешен продукт. Сметките са извършени на база на очаквания БВП за 2015 година от 86 млрд. лв., при 219 дни ефективен фонд работно време;
  • Следва да бъде спазена и законовата процедура за обсъждане на законопроекта в НСТС от социалните партньори.

В заключение БТПП счита, че решението за по-дълъг платен отпуск не следва да бъде административно налагано за всички, а трябва да остане по преценка на съответния работодател.

Пълният текст на Становището на БТПП по законопроекта  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не приема предложението за увеличение на платения годишен отпуск от 20 на 25 дни
Намалението на броя на работните дни автоматично лишава икономиката на страната от възможности да се произвежда повече Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
Национално търговско изложение "ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО"
11 - 23 декември в ЦУМ, София Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обсъдиха идеи за видеоконферентните центрове „Заедно в реално време”
Проследяване на информационни и дискусионни събития в отдалечени региони, университетски лекции, междуинституционални конференции... Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана до български фирми за участие в Международно изложение в Прага за вино и хранителни продукти
26 – 28 април 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Eвропейският парламент призовава за реформа на корпоративното данъчно облагане
Евродепутатите настояват мултинационалните компании да дават отделни финансови отчети за всяка страна, въвеждане на обща, консолидирана данъчна основа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Година на реформи в енергетиката. Каква е посоката?“
7 декември 2015 г., Парк -Хотел Витоша, София Още
Семинар на тема „Анализ и оценка на риска на асансьори, машини и съоръжения”
4 декември 2015 г., Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС Още