Брой 229 (989), 26-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар на тема „Анализ и оценка на риска на асансьори, машини и съоръжения”


Българският институт за стандартизация организира семинар на тема: „Анализ и оценка на риска на асансьори, машини и съоръжения”, който ще се проведе на 04.12.2015 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

На семинара ще бъдат представени следните стандарти:

БДС EN ISO 14798:2013 Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Методология за оценяване и намаляване на риска, чието предназначение е да се осигури процес за вземане на решения, отнасящи се за безопасност на асансьорите по време на проектирането, изработването, монтажа и сервизното обслужване на асансьори, елементи и системи, при разработване на общи процедури за използване, експлоатация, изпитване, проверка на съответствието и обслужването им.

БДС EN ISO 12100:2011 Безопасност на машините. Общи принципи за проектиране. Оценяване на риска и намаляване на риска (ISO 12100:2010)”, в който са описани процедури за идентифициране на опасностите, тяхното определяне и оценяването на риска през отделни етапи от жизнения цикъл на машината, както и за отстраняване на опасностите или за намаляване на риска в достатъчна степен.

СД ISO/TR 14121-2:2015 Безопасност на машините. Оценяване на риска. Част 2: Практически указания и примерни методи”, който представлява практическо ръководство за оценяване на риска за машини в съответствие с ISO 12100, и описва различните методи и средства за всеки етап от процеса. Той дава примери за различни мерки, които могат да бъдат използвани за намаляване на риска на широк кръг от машини по отношение на сложността им и възможните вреди.

БИС ще изготви списък със стандарти, свързани с оценяването на риска и безопасността на асансьори и машини, които участниците в семинара ще могат да закупят с отстъпка.

Такса за участие в семинара:

120.00 лв. с ДДС

За всеки следващ участник от една организация:

96.00 лв. с ДДС

За членове на БИС

96.00 лв. с ДДС

Всички присъствали на семинара ще получат удостоверения за участие и диск с презентациите на лекторите.

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до обяд на 02.12.2015 г.

Програма на семинара

Регистрационна карта

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не приема предложението за увеличение на платения годишен отпуск от 20 на 25 дни
Намалението на броя на работните дни автоматично лишава икономиката на страната от възможности да се произвежда повече Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
Национално търговско изложение "ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО"
11 - 23 декември в ЦУМ, София Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обсъдиха идеи за видеоконферентните центрове „Заедно в реално време”
Проследяване на информационни и дискусионни събития в отдалечени региони, университетски лекции, междуинституционални конференции... Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана до български фирми за участие в Международно изложение в Прага за вино и хранителни продукти
26 – 28 април 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Eвропейският парламент призовава за реформа на корпоративното данъчно облагане
Евродепутатите настояват мултинационалните компании да дават отделни финансови отчети за всяка страна, въвеждане на обща, консолидирана данъчна основа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Година на реформи в енергетиката. Каква е посоката?“
7 декември 2015 г., Парк -Хотел Витоша, София Още
Семинар на тема „Анализ и оценка на риска на асансьори, машини и съоръжения”
4 декември 2015 г., Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС Още