Брой 40 (800), 26-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП не подкрепя предложените промени в Закона за адвокатурата


БТПП  не подкрепя  предложените промени в Закона за адвокатурата. Законопроектът необосновано засяга правото на труд и на свободна стопанска инициатива, гарантирана в Конституцията на Република България и редица международноправни актове, по които България е страна. Без предварителен анализ и оценка на въздействието се поставят бариери пред упражняването на адвокатска професия, създават се ограничения и несигурност за стопанските субекти и за гражданите.

Законопроектът урежда значими обществени отношения на базата на интереси, поражда съмнения относно обективността и безпристрастността на законовите предложения, създава предпоставки за конфликт на интереси и за нелоялна конкуренция. Предвидените изменения и допълнения предизвикват колизия с други общи и специални закони и допълнително дестабилизират нормативната уредба.

Предложените нормативни промени ограничават конкуренцията и преследват неясни цели, а очакваният ефект от законопроекта в най-добрия случай може да се нарече спорен.

Представеният законопроект засяга отношения, надхвърлящи сферата на конкретна професионална дейност, и като такъв подлежи на обстойна оценка на въздействието, извършена по измерими показатели. Проектът следва да се представи за обсъждане и съгласуване с широк кръг държавни и неправителствени структури в сферата на правото, икономиката и бизнеса, трудовоправните и осигурителни отношения. Проектът следва да се преразгледа, след като се вземат предвид всички техни становища, в това число и настоящото становище на БТПП.

БТПП счита, че в този си вид проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е неприемлив и следва основно да се преработи, в съответствие с направените по-горе бележки и коментари.

Пълният текст  на становището на БТПП  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепя предложените промени в Закона за адвокатурата
Законопроектът необосновано засяга правото на труд и на свободна стопанска инициатива, гарантирана в Конституцията Още
„Календар на панаирите и изложбите в България 2015" – делови наръчник за всяка фирма
Изданието е единствено по рода си у нас - информация за 75 събития - панаири, изложения, фестивали Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на пловдивски предприемачи участва в Третата балканска икономическа среща в Бурса
B2B срещи и обсъждане на реални възможности за бъдещи договори с представители на мощната индустрия на Бурса Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
БФБЛ връчи своите Награди за отговорен бизнес
77 проекта на 55 компании участваха в престижния конкурс в областта на корпоративната социална отговорност Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Двойно е нараснал броят на абонатите за SMS оповестяване
Услугите са безплатни за представляващия търговеца, вписан в Търговския регистър Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. обявява процедура „Нови алтернативи“
Краен срок за подаване на проектно предложение 9 март 2015 г. Още
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
ДАМТН информира за влизане в сила на изискванията на Регламент № 66/2014
По отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия прие оценки за макроикономическите дисбаланси в европейските икономики
Комисията задълбочи процедурата по отношение на три страни, между които и България, като ги поставя под специален надзор Още