Брой 40 (800), 26-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ДАМТН информира за влизане в сила на изискванията на Регламент № 66/2014


Във връзка с влизане в сила от 20 февруари 2015  г. на изискванията на Регламент №  66/2014 по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) информира икономическите оператори за следното: 

  1. Продуктите, закупени от дружество в качеството му на търговец и доставени от друга страна-членка на Европейския съюз, са пуснати на пазара на Общността от друг икономически оператор. Отговорността за пускането им на пазара е на производителя или вносителя. Ангажиментите на дружеството като търговец са съгласно изискванията на чл. 4б от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
  2. В случай, че дружеството се явява вносител по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5а от Допълнителните разпоредби на ЗТИП – от 20 февруари 2015 г. внасяните/пусканите на пазара от него битови фурни, котлони или абсорбатори трябва да отговарят на изискванията за екопроектиране на Регламент № 66/2014.
  3. В случай, че дружеството е производител –  от 20 февруари 2015 г. пусканите на пазара от него битови фурни, котлони или абсорбатори трябва да отговарят на изискванията на Регламент № 66/2014.

Продуктите, пуснати на пазара преди влизане в сила на изискванията на регламента, могат да се продават до изчерпване на наличните количества.

Съгласно § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗТИП „Пускане на пазара“ е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане, независимо от техниката на продаване, за първи път на пазара на Европейския съюз и на държавите от Европейското икономическо пространство, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване“.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепя предложените промени в Закона за адвокатурата
Законопроектът необосновано засяга правото на труд и на свободна стопанска инициатива, гарантирана в Конституцията Още
„Календар на панаирите и изложбите в България 2015" – делови наръчник за всяка фирма
Изданието е единствено по рода си у нас - информация за 75 събития - панаири, изложения, фестивали Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на пловдивски предприемачи участва в Третата балканска икономическа среща в Бурса
B2B срещи и обсъждане на реални възможности за бъдещи договори с представители на мощната индустрия на Бурса Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
БФБЛ връчи своите Награди за отговорен бизнес
77 проекта на 55 компании участваха в престижния конкурс в областта на корпоративната социална отговорност Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Двойно е нараснал броят на абонатите за SMS оповестяване
Услугите са безплатни за представляващия търговеца, вписан в Търговския регистър Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. обявява процедура „Нови алтернативи“
Краен срок за подаване на проектно предложение 9 март 2015 г. Още
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
ДАМТН информира за влизане в сила на изискванията на Регламент № 66/2014
По отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия прие оценки за макроикономическите дисбаланси в европейските икономики
Комисията задълбочи процедурата по отношение на три страни, между които и България, като ги поставя под специален надзор Още