Брой 208 (1220), 28-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представители на БТПП участваха в информационни срещи в Европейската комисия


Делегация на екипа, отговарящ за Европейския семестър за България, проведе поредица от срещи в Европейската комисия в Брюксел. В делегацията участваха представители на работодателските и синдикални организации, както и на водещи икономически центрове от България.  БТПП бе представена от председателя на Палатата Цветан Симеонов и икономическия анализатор Олга Чугунска.

Целта на срещите бе обмен на информация и виждания за икономическите и социалните предизвикателства в страната. Необходимите стъпки за икономически реформи и за коригиране на трайните макроикономически дисбаланси  също бяха тема на консултациите.

От страна на представителите на ЕК бяха направени презентации на: развитието на единния пазар, процеса на присъединяване към еврозоната и състоянието на изпълнението на конвергенцията на България; предизвикателства на европейската политика по сближаване и европейските структурни и инвестиционни фондове; европейска политика за конкуренция.

По време на дискусиите Председателят на БТПП Цветан Симеонов обърна специално внимание на проблемите на малките и средните предприятия у нас. Макар че постоянно се говори за облекчаване на тежестта за МСП сектора, трудно е да се отчете реална загриженост. Симеонов даде за пример набор от мерки за законодателни промени, които БТПП бе предложила и те бяха приети, но след кратко време отново бе възстановен стария режим на действие, затрудняващ фирмите с излишни регулации.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Представители на БТПП участваха в информационни срещи в Европейската комисия
Относно Европейския семестър за България Още
Новоназначеният посланик на България в Китай посети БТПП
Китайски компании проявяват интерес за сътрудничество с български предприемачи Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: По-неблагоприятен бизнес климат през октомври в промишлеността и търговията на дребно
Единствено в сектора на услугите стопанската конюнктура се подобрява Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисията публикува годишната си оценка за състоянието на транспорта в ЕС
Пазарът на железопътния превоз на товари в България е сред най-отворените за конкуренция – това е част от оценките за България Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Израел търси наши кофражисти и арматуристи
Кампанията се реализира от Агенцията по заетостта по реда на условията на Спогодбата между България и Израел за посредничество и временна заетост Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Нови искания за суспендиране на митата
Одобрените искания ще се прилагат от 1 юли 2017 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Специализирано изложение “Нови Бизнес Идеи“
4 - 5 ноември 2017, Sofia Event Center (София, Парадайз център, ет.3) Още
Бизнес форуми с международни срещи „Гепард: най-динамичните малки и средни компании в България“
2 ноември – Пловдив; 8 ноември - София Още