Брой 228 (1739), 28-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за форум „Кръгова икономика – ефективно използване на ресурсите в Дунавския регион“


Българската търговско-промишлена палата организира форум „Кръгова икономика –  ефективно използване на ресурсите в Дунавския регион“. Събитието ще се проведе в рамките на проект MOVECO на 4 декември 2018г. (вторник),14:15 – 17:00 ч., в БТПП. Главната цел на проекта е свързана със създаване на предпоставки за ефективно и ефикасно използване на природните ресурси чрез намаляване, повторно използване, преработка и трансформация на масовите отпадъци в ресурс за ново производство.

По време на форума ще бъдат представени за дискусия и обсъждане работни варианти на подготвените планове за действие и пътни карти с мерки и препоръки за ускорен преход към кръгова икономика за трите групи иноватори в Дунавския регион: лидери, умерени и скромни, в съответствие с еко иновационния индекс. Ще бъдат дискутирани и ползите за бизнеса при такъв вид икономика: предотвратяване генерирането на отпадъци, екопроектирането, повторната употреба на продукти и др. Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини и ще засили иновациите и конкурентоспособността на МСП. Работният език ще бъде английски.

В работата на форума ще участват всички партньорски организации по проекта от Австрия, Германия, Словения, Словакия, Румъния, Унгария, Хърватия, Сърбия и Молдова, както и ще бъдат поканени представители на държавната администрация, бизнеса, висши училища, научни организации, клъстери и заинтересовани страни в областта на кръговата икономика.

Приложено ви представяме кратка информация за проекта, програма и регистрационна форма. Моля да потвърдите  участие в срок до 30 ноември 2018г. (петък) като попълните регистрационната форма и я изпратите на e-mail: projects2@bcci.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
До 2 декември можете да разгледате изложението „МАГИЯТА НА РЪЦЕТЕ”
Базар за плетива, сувенири и аксесоари Още
Среща с управителя на фирма MW Logisticа ООД
Обсъдиха се въпросите на транспортния сектор и последните промени при международните автомобилни превози Още
Покана за форум „Кръгова икономика – ефективно използване на ресурсите в Дунавския регион“
4 декември, БТПП Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Правителството одобри нов типов проект на споразумение за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нов електронен инструмент по стандартизация – „Да посрещнем бъдещето”
Безплатен интерактивен курс за електронно обучение относно стандартите и стандартизационния процес Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промяна в митническия контрол за внос на стоки в Кюрдската автономна зона на Ирак
Премахване на вътрешните митнически пунктове между Кюрдската автономна област и останалата част от Ирак Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговията осигурява над 36 милиона работни места в ЕС
Най-голям ръст на работните места благодарение на износа от 2000 г. насам е отбелязан в България (+ 312 %) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Работна среща-дискусия "Българска фондова борса като източник на бизнес растеж"
13 декември, 15:30 ч., хотел Sense в София Още