Брой 228 (1739), 28-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Нов електронен инструмент по стандартизация – „Да посрещнем бъдещето”


Стандартите имат голямо въздействие върху обществото и допринасят за по-безопасното ни ежедневие. Регулаторните органи в Европа се обърнаха към стандартите, за да подкрепят прилагането на закони и политики, включително в области от обществен интерес. Това прави още по-важно ангажирането на гражданското общество и участието му в стандартизационния процес.

Три са организациите, които имат значителен принос в представянето на потребностите на гражданското общество при разработването на стандарти както в Европа, така и в международен мащаб:

ANEC – Европейска асоциация за координиране на потребителското представителство в стандартизацията;

ECOS – Европейска гражданска организация за стандартизация по отношение на околната среда;

ETUC – Европейска конфедерация на профсъюзите.

ANEC, ECOS и ETUC се присъединиха към CEN-CENELEC за разработване на безплатен интерактивен курс за електронно обучение, който предоставя ясна и разбираема информация за стандартите и стандартизационния процес както в Европа, така и на национално, и международно ниво.

Курсът съдържа няколко модула, които помагат на потребителите да се запознаят със стандартите, тяхното разработване и основната им роля за защита на потребителите, работниците и опазването на околната среда. В курса също така се посочва и значението на стандартите, което те имат за ангажираността на гражданското общество в стандартизационния процес, с цел да се подобри, укрепи и да се легитимира европейската стандартизационна система.

Ако искате да откриете света на стандартите, това обучение е за Вас!

Включете се в курса и разберете защо стандартите са подходящи за Вас и как може да участвате в разработването на стандарти, от които всички получаваме ползи!

В курса може да се включите на линк www.standards4all.eu

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
До 2 декември можете да разгледате изложението „МАГИЯТА НА РЪЦЕТЕ”
Базар за плетива, сувенири и аксесоари Още
Среща с управителя на фирма MW Logisticа ООД
Обсъдиха се въпросите на транспортния сектор и последните промени при международните автомобилни превози Още
Покана за форум „Кръгова икономика – ефективно използване на ресурсите в Дунавския регион“
4 декември, БТПП Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Правителството одобри нов типов проект на споразумение за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нов електронен инструмент по стандартизация – „Да посрещнем бъдещето”
Безплатен интерактивен курс за електронно обучение относно стандартите и стандартизационния процес Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промяна в митническия контрол за внос на стоки в Кюрдската автономна зона на Ирак
Премахване на вътрешните митнически пунктове между Кюрдската автономна област и останалата част от Ирак Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговията осигурява над 36 милиона работни места в ЕС
Най-голям ръст на работните места благодарение на износа от 2000 г. насам е отбелязан в България (+ 312 %) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Работна среща-дискусия "Българска фондова борса като източник на бизнес растеж"
13 декември, 15:30 ч., хотел Sense в София Още