Брой 100 (2106), 28-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Партньорство с Morningside Hill Capital Management – фонд за рисков капитал


Председателят на БТПП Цветан Симеонов осъществи виртуална среща с Павел Велков, управляващ партньор на фонда Morningside Hill Capital Management. Фондът наскоро се присъедини към Съвета по инвестиции при БТПП. В срещата взе участие и Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции.

Павел Велков представи Morningside Hill Capital Management, който управлява фонд за дялови инвестиции в стартиращи предприятия. Фондът за рисков капитал управлява 28.6 милиона евро, които включват публични средства в размер на 24,1 милиона евро, предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г. Фондът има интереси да инвестира в български фирми, предимно технологични компании, които вече имат добре позиционирани продукти/услуги и могат да генерират конкурентна възвръщаемост. При оценката на фирмите, с които работи фондът, се проучват досегашните успехи и се преценява очаквания мащаб на развитие. Компанията е отговорна към своите инвеститори - за това следи и подпомага фирмите, в които влага капитали, за да растат.

Цветан Симеонов заяви, че БТПП  може да бъде полезна на фонда и компаниите, в които инвестира, последством редица услуги, които предоставя, като тези на Търговския регистър при БТПП, търсене и намиране на международни партньори, проверка на партньор, представяне на продукти в продуктовия каталог БГ Баркод, правни и консултански услуги, както и възможността за решаване на търговски спорове чрез търговски арбитраж.

Велков разясни, че Фондът за рисков капитал се очаква да заеме миноритарен дял от 15-20 български стартап компании, като  обичайният инвестиционен период е 5-10 години.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции и член на УС на БТПП, сподели, че Съветът, чрез своите членове може да подпомага фирмите и с други източници на капитал, чрез банкови и др. финансови продукти.

Бе договорено виртуално представяне на дейността на Morningside Hill Capital Management като част от Съвета за инвестиции през месец юни. БТПП ще информира за подробностите, свързани с това събитие.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство с Morningside Hill Capital Management – фонд за рисков капитал
Фондът инвестира предимно в технологични компании, които вече имат добре позиционирани продукти/услуги Още
БТПП предлага възможност за участие в промоционална кампания, организирана от Европейската комисия
Възползвайте се от тази безплатна реклама на Вашия бизнес! Още
БТПП участва в заседание на Комитета “Устойчива Европа“ към Европалати
Икономическото възстановяване на Европа и Зелената сделка – във фокуса на дискусиите Още
Швейцария е най-новият член на Международната акредитационна верига за сертификатите за произход към МТК – Париж
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Работодателите могат да кандидатстват за компенсации за запазване на заетостта до 30 юни
Промени в Постановление № 55 от 2020 г., което регламентира реда и условията за изпълнението на мярката Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Парламентът прие на второ четене новия Закон за храните
Проектът е одобрен на първо четене в края на октомври 2017 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменение на ПМС № 91 относно реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по ОПИК
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Информация от Търговския отдел на Турското посолство в София
Относно нов сайт на турски производители и износители на лекарствени и медицински продукти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представи своето предложение за мащабен план за възстановяване
Нов инструмент за възстановяване - NextGeneration EU Още