Брой 100 (2106), 28-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в заседание на Комитета “Устойчива Европа“ към Европалати


БТПП участва като наблюдател в заседание на Комитета “Устойчива Европа“ към Европалати. Представител на Палатата в онлайн събитието бе Георги Стоев, член на УС на БТПП.

По време на заседанието бе направен обзор на дейностите на Европалати и участието на организацията в предстоящите обществени консултации на Европейската комисия по въпросите за Директива 2014/95/EС относно оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието и промените в Европейския законодателен акт за климата.

Набелязани бяха и предстоящи дейности на Европейския парламент, които да бъдат проследени, като Стратегия за адаптиране към изменението на климата, Създаване на Фонд за справедлив преход и др.

Обсъдена бе и програмата на Европалати - предстоящи събития и тяхното провеждане с оглед на пандемията от COVID -19.

По време на срещата бе дискутирано още икономическото възстановяване на Европа и Зелената сделка, като основен акцент бе поставен върху достъпа до суровини, осигуряването на енергия /достъп и приемлива цена/, действията за създаване на работни места, предвиждани от Фонда за справедлив преход и др.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство с Morningside Hill Capital Management – фонд за рисков капитал
Фондът инвестира предимно в технологични компании, които вече имат добре позиционирани продукти/услуги Още
БТПП предлага възможност за участие в промоционална кампания, организирана от Европейската комисия
Възползвайте се от тази безплатна реклама на Вашия бизнес! Още
БТПП участва в заседание на Комитета “Устойчива Европа“ към Европалати
Икономическото възстановяване на Европа и Зелената сделка – във фокуса на дискусиите Още
Швейцария е най-новият член на Международната акредитационна верига за сертификатите за произход към МТК – Париж
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Работодателите могат да кандидатстват за компенсации за запазване на заетостта до 30 юни
Промени в Постановление № 55 от 2020 г., което регламентира реда и условията за изпълнението на мярката Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Парламентът прие на второ четене новия Закон за храните
Проектът е одобрен на първо четене в края на октомври 2017 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменение на ПМС № 91 относно реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по ОПИК
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Информация от Търговския отдел на Турското посолство в София
Относно нов сайт на турски производители и износители на лекарствени и медицински продукти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представи своето предложение за мащабен план за възстановяване
Нов инструмент за възстановяване - NextGeneration EU Още